Tri slobode pod lupom: 9-22 oktobar 2020. godine

Beograd, 23. oktobar 2020. godine

Kršenje osnovnih ljudskih prava u Srbiji

9-22 oktobar 2020. godine

Imajući u vidu trenutnu situaciju prouzrokovanu globalnom pandemijom virusa Covid-19 i proglašenjem vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije, osim kršenja prava na slobodu udruživanja, okupljanja i izražavanja, Građanske inicijative su u proteklom periodu pratile i sva ostala ljudska prava. Iako je u Srbiji vanredno stanje ukinuto 6. maja, imajući u vidu veliki broj kršenja, Građanske incijative će i u narednom periodu nastaviti da prate stanje u oblasti svih ljudskih prava.

Protekli period obeležila je eskalacija verbalnog nasilja, netolerancije ali i fizičkih incidenata zbog nepostojanja kapaciteta da se prihvati iznošenje drugačijeg mišljenja ili stavova. Izložba karikatura u Zemunu predstavljala je dovoljan povod za nasilnu reakciju grupe muškaraca, a njihovo postupanje je naišlo na podršku dela javnsoti, kao i na određenu dozu razumevanja od strane Ministarstva kulture i informisanja koje je svojim saopštenjem deklarativno osudilo upad na izložbu, ali je većinski i suštinski deo saopštenja posvetilo osudi sadržaja izložbe. U takvim uslovima nastavljeni su brojni slučajevi verbalne agresije prema neistomišljenicima, a takvu atmosferu je dodatno podgrejalo održavanje festivala „Mirdita, dobar dan“, kada je više nacionalističkih grupa javnim okupljanjem i upućivanjem uvreda i pretnji pripadnicima nacionalnih manjina na ozbiljan način ugrozilo bezbednost učesnika festivala.

Pregled slučajeva zabeležnih u ovom periodu možete preuzeti u nastavku.

Sve prethodne preglede možete videti ovde.

*Dinamika objavljivanja izveštaja će zavisiti od trenutne situacije.