01 May Tržišna demokratija

012a Trzisna demokratijaMiroslav Prokopijević
Tržišna demokratija
Građanske inicijative
2001, Novi Sad