Tržište rada u Srbiji – položaj žena 45+

Beograd, 14. septembar 2017. godine – Rodna nejednakost na tržištu rada u Srbiji nije nepoznata činjenica, ali publikacija koju je priredilo Udruženje “Žene na prekretnici”, u saradnji sa SeConS grupom za razvojnu inicijativu, jedinstvena je po pristupu i prva koja ovu problematiku prikazuje po starosnim kategorijama.

Cilj ove publikacije je da prikaže položaj žena starijih od 45 godina na tržištu rada u Srbiji, kao i da njihov položaj uporedi sa mlađim ženama, zatim sa muškarcima vršnjacima u Srbiji, ali i sa ženama u drugim zemljama, pre svega sa prostora Evropske unije.

Takođe, cilj je da preciznije ukaže na različite probleme sa kojima se ove žene suočavaju na tržištu rada, da alarmira zainteresovanu javnost, a pre svega donosioce politika, kao i da ukaže na potrebe za različitim oblicima podrške i merama za poboljšanje njihovog stanja.

Publikaciju možete preuzeti OVDE