U Banja Luci održana konferencija o građanskom obrazovanju u regionu

regional partners presentObrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS  organizovao je u Banja Luci od 20. do 22. marta Regionalnu konferenciju: Zajednički rad za održivo i kvalitetno građansko obrazovanje u regiji. Na ovoj konferenciji, Vladica Jovanović, koordinatorka projekata za reformu javnih politika u Građanskim inicijativama, predstavila je dosadašnji doprinos GI razvoju predmeta građansko vaspitanje u Srbiji kao i naučni rad Značaj kompetencija nastavnika za izvođenje nastave na građanskog vaspitanja.

U pripremi plenarnih i paralelnih sesija učestvovali su nastavnici građanskog obrazovanja, predstavnici ministarstava obrazovanja i pedagoških zavoda entiteta, kantona i Vlade Brčko Distrikta, univerzitetski profesori i istraživači iz Bosne i Hercegovine i sedam zemalja u regiji, među kojima i Srbija. Najviše pažnje posvećeno je kvalitetu kurikuluma, nastavnim sredstvima, kao i standardima i ishodima učenja za nastavni predmet građanskog obrazovanja. Učesnici su takođe mogli čuti prezentacije magistarskih i doktorskih disertacija na temu  ispitivanja efekata građanskog obrazovanja i doprinosa metodike nastave građanskog obrazovanja. Konferenciji je prisustvovalo preko 80 nastavnika/ca, predstavnika/ca obrazovnih institucija.