U Bujanovcu i Novom Pazaru održane konsultacije za novi SEKO za građansko društvo, medije i kulturu

sekoBeograd, 29. januar 2015. – Povodom početka nove godine rada SEKO za civilno društvo, medije i kulturu Gradjanske Incijative kao vodeća organizacija organizovale su konsultativne sastanke u Bujanovcu i Novom Pazaru, u četvrtak 29.januara, gde je predstavljen novi SEKO. 

Prisutni su takođe imali prilike da razmene saznanja o dobrim praksama i rešenjima ali i da iznesu probleme na sledeće teme: Finansijska podrška države, uključivanje OCD u konsultativne procese, pružanje usluga socijalne zaštite, osnovna prava i slobode.

Iako su pozivi upućeni i udruženjima građana i lokalnim institucijama, odziv predstavnika institucija u Bujanovcu je bio slab, dok se u Novom Pazaru niko nije odazvao. Organizacije učesnice u Bujanovcu nisu prethodno učestvovale u radu SEKO, smatraju da nisu još spremne da konkurišu sektorski, ali im se princip sektorskog povezivanja i korišćenje mehanizma za lobiranja čini veoma prijemčivim. Na sastancima je utvrđena veća potreba za saradnjom udruženja i koordinacijom rada udruženja u komunikaciji sa lokalnim institucijama i utvrđeno je da organizacije kao Građanske inicijative imaju veliku ulogu u okupljanju udruženja i pružanju podrške i ekspertize.

Kao prioritetne teme u 2015. godni izdvojene su: Ljudska i manjinska prava – društvena participacija, informisanje i obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina, Mladi – Bezbednost i mobilisnost mladih, Pružanje socijalnih usluga, Socijano produzetništvo, Transparentnost i finansijska podrška države.