U Kući ljudskih prava održan konsultativni sastanak povodom izrade Predloga Uredbe “o finansiranju udruženja”

Beograd, 14.decembar 2017.godine – Oko stotinu predstavnika udruženja građana i nadležnih institucija, okupilo se danas u Kući ljudskih prava, na konsultativnom sastanku povodom izrade Predloga Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i Građanskim inicijativama predstavilo je tekst i predložena rešenja Predloga Uredbe, nakon čega je usledila diskusija.

Svoje komentare na predlog Uredbe, udruženja građana mogu dostaviti do 22.decembra 2017.godine na mejl adresu office@civilnodrustvo.gov.rs  

Očekuje se da će nova rešenja  unaprediti situaciju u praksi, ali će se i dalje pratiti primena Uredbe nakon donošenja.