U Subotici predstavljen Akcioni plan za otvorenu upravu

Subotica, 27.mart 2017.godine –  U Plavoj sali Gradske kuće u Subotici održan je informativni sastanak posvećen predstavljanju Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstva za otvorenu upravu (Open Government Partnership) u Republici Srbiji za 2016. i 2017.godinu. Skupu su prisustovali predstavnici udruženja građana iz Subotice i okoline, kao i zaposleni u lokalnoj samoupravi. Okupljene je pozdravila Marija Ušumović Davčik, načelnica gradske uprave u Subotici.

Dragana Brajević iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave predstavila je inicijativu Partnerstvo za otvorenu upravu i Akcioni plan Republike Srbije za period 2016-2017 i istakla da država treba da bude orijentisana ka građanima, kao i da lokalne samouprave mogu imati svoje lokalne planove za poboljšanje otvorenosti i transparentnosti. Danijela Božović iz CRTA-e  predstavila je aktivnosti predviđene Akcionim planom koje se odnose na unapređenje proaktivne transparentnosti i podrazumevaju novine u vrsti i načinu objavljivanja Informatora o radu lokalnih samouprava. Ona je navela i da građane najviše zanimaju podaci o budžetu i javnim nabavkama koje do sada nisu dostupne u Informatorima o radu jedinica lokalnih samouprava.

Stanka Parać Damjanović iz Centra lokalne demokratije i Bojana Selaković ispred TACSO  Resurnog centra Građanskih inicijativa, otvorile su diskuciju o ulozi organizacija civilnog društva u praćenju sprovođenja mera iz Akcionog plana. Prisutni su se saglasili o značaju  poštovanja principa Partnerstva za otvorenu upravu na lokalnom nivou te da se to može unaprediti sinergijom i zajedničkim radom organizacija civilnog društva i jedinica lokalne samouprave. “Pored zajedničkog praćenja sprovođenja Akcionog plana, organizacije i lokalna samouprava treba da iskoriste principe Partnerstva za otvorenu upravu za generalno unapređenje saradnje, posebno u oblastima učešća javnosti u donošenju odluka, transparentnosti lokalne samouprave i finansijske podrške civilnom sektoru”-zaključla je Selaković.

 

Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) je međunarodna inicijativa koja promoviše multilateralnu saradnju i traži čvrste obaveze vladinih institucija, potpisnika inicijative, u promociji transparentnosti, povećanja učešća građana, borbe protiv korupcije i korišćenja novih tehnologija kako bi Vlada bila još otvorenija, efikasnija i odgovornija. Republika Srbija u ovoj inicijativi učestvuje od 2012. godine čime se obavezala na  poštovanje principa otvorene uprave sadržanih u Deklaraciji Partnerstva i to:

  1. Javno učešće- angažovanje građana u izradi politika;
  2. Integritet vlasti- borba protiv korupcije i jačanje demokratskih institucija;
  3. Sloboda informisanja- garantovanje pristupa informacija koje vlast poseduje;
  4. Fiskalna transparentnost- pomoć za građanje u praćenju trošenja sredstava;
  5. Javne usluge- obezbediti efikasne usluge građanima;
  6. Otvoreni podaci- digitalizacija i otvaranje podataka;
  7. Transparentnost u vezi za vađenjem mineralnih i energetskih resursa- obezbeđivanje da se prihodi troše za javno dobro.