U toku je kurs srpskog jezika za mlade u Bujanovcu i Preševu/Kursi i gjuhës serbe për të rinjtë e Bujanocit dhe Preshevës është në vazhdim e sipër

Kurs srpskog jezika za mlade u Bujanovcu i Preševu u toku je već mesec dana.
Kurs se održava dva puta nedeljno u grupama kao grupna nastava. Mladi su zadovoljni dinamikom učenja, a najzanimljive izjave koje smo čuli do sada su: “Već sada se osećam sigurnije kada pričam sa svojim vršnjacima na srpskom”, “Mislila sam da znam da pričam srpski jezik, ali sad primećujem da ne znam dosta toga”. Od njih očekujemo najbolje rezultate koje možemo postići za tri meseca.

Ova aktivnost sprovodi se u okviru projekta Amplifying Local Voices for Equitable Development (ALVED) koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovode Peaceful Change initiative i People in Need u partnerstvu sa Građanskim Inicijativama, PEN – Peer Educators Network i NVO Aktiv.

_________________________________________________________________________________________________________________
Kursi i gjuhës serbe po vazhdon tash e një muaj. Kursi po zhvillohet dy herë në javë me orë mësimore në grupe. Fjalitë më interesante që kemi dëgjuar deri më tani janë: “Këtë nuk e dija më parë, diçka të re mësova sot”, “Kam menduar që dijë të flas në gjuhën serbe, por tani po e shoh që nuk paskam ditur asgjë”. Ne presim prej tyre rezultatet më të mira të mundshme, të cilat mund t’i arrijmë brenda këtyre tre muajve.
Ky aktivitet zbatohet në kuadër të projektit Amplifying Local Voices for Equitable Development (ALVED), financuar nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar, dhe implementuar nga Peaceful Change initiative dhe People in Need në partneritet me Gradjanske Inicijative, PEN -Peer Educators Network
dhe NVO Aktiv.