Udruženja građana iz Vojvodine podržala izmene predloga Zakona o udruženjima i Zakona o zadužbinama i fondacijama

Copy of Logo

TRAG fondacija

29.jun, 2016 – Konsultativni sastanak organizacija civilnog društva povodom izmene predloga Zakona o udruženjima i Zakona o zadužbinama i fondacijama sadržanih u nacrtu Građanskog zakonika, održan je danas u press Sali hotela „Putnik“ u Novom Sadu.

Nacrt zakonika, koji je izradila radna grupa formirana od strane Vlade Republike Srbije, obuhvata opšti deo građanskog prava, ugovorne i druge obligacione odnose, svojinu i druga stvarna prava, nasleđivanje  i porodične odnose. Pored toga, sadrži i predloge za izmenu Zakona o udruženjima i Zakona o zadužbinama i fondacijama koji se odnose na definisanje, osnivanje i registraciju udruženja, odnos statuta i zakonika, redovnost sazivanja i nadležnosti skupštine udruženja, način glasanja, delovanje izvršnog odbora, definisanje pojma i delovanje zadužbina, njihovo registrovanje itd.

Povodom ovog sastanka  prof. dr  Dragan Golubović, stalni član Saveta eksperata za neprofitno pravo Saveta Evrope, javnosti je predstavio analizu i predlog izmena odredbi nacrta Građanskog zakonika koje se odnose na zadužbine i fondacije. Prof. Golubović je istakao da ovaj Zakonik ne da  neće rešiti trenutne goruće probleme sa kojima se suočavaju organizacije kojih se ovaj pravni akt tiče, nego će urušiti koncepciju trenutnog pravnog poretka i udaljiti nas od međunarodnih propisa, što će prouzrokovati opštu štetu. Ključni problem predstavlja neusklađenost važećih statusnih zakona i teksta Nacrta.  Posebno je ukazao i na kršenje člana 11 Zakona o udruženjima u potpunosti, kada su u pitanju pojedine odredbe Nacrta Zakonika.

 Stefan Otašević, savetnik za praćenje i unapređenje pravnog okvira za razvoj civilnog društva pri Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom, osvrćući se na postojeće pravne propise i zakone, istakao je da je glavni problem Nacrta Zakonika taj što je pomenuti u celini nejasan i nije usklađen sa postojećim pravnim aktima.

 Dejana Stevkovski, koordinatorka projekata Građanskih inicijativa, ovom prilikom je izjavila da je svrha Građanskog Zakonika da omogući sveobuhvatni pristup propisima, građanskim pravima, što bi, opet, omogućilo izvesnu predvidljivost ishoda tekućih i budućih sudskih sporova u cilju povećanja pravne sigurnosti. Prema njenom mišljenju,  osnovni problemi sadržani u prdlogu nacrta su nejasan celokupan koncept uređivanja oblasti slobode udruživanja i zadužbinarstva, tj. optimalni opseg regulisanja oblasti zakonikom u odnosu na posebne zakone, nepostojanje dovoljnog stepena usklađenosti važečih statusnih zakona (Zakona o udruženjima i Zakona o zadužbinama i fondacijama) i teksta Nacrta, kao i nekonzistentan zajednički krug pitanja kojima se uređuje status udruženja i zadužbina, imajući u vidu  da se osnivaju radi ostvarivanja određenog opštekorisnog ili zajedničkog nedobitnog cilja i da su delatnosti koje obavljaju  neprofitnog karaktera.

 Tanja Bjelanović, direktorka razvoja Trag fondacije, kaže: „Ne želimo da se vratimo korak unazad, već da zadržimo rešenja do kojih smo došli dugotrajnim zalaganjima za unapređenje Zakona o udruženjima i Zakona o zadužbinama i fondacijama, i time sprečimo eventualnu štetu koja bi mogla nastati ukoliko se ovakav Nacrt Zakonika i usvoji“.

Cilj konsultativnog sastanka, između ostalog, bio je i prikupljanje podrške organizacija civilnog društva za inicijatuvu koju su prokrenuli Građanske inicijaive i Trag fondacij, , kako bi se zajednički komentari na odredbe nacrta Zakonika i predlozi za izmenu istih uputili Ministarstvu pravde, nadležnom za prikupljanje komentara u toku javne rasprave koja traje do 1. jula 2016. godine.