Udruženja građana: Sužavanje prostora za delovanje 2020

Beograd, 1. maj 2021. godine- 

Ovo je treći po redu izveštaj koji Građanske inicijative objavljuju a tiče se sužavanja prostora za delovanje i rad udruženja građana. Analiza je urađena sa ciljem da na sistemski način i kroz primere iz prakse opiše prostor za delovanje civilnog društva u Srbiji u 2020 godini.

Izveštaj ukazuje na ključne probleme u oblastima osnovnih prava i sloboda, pre svega prava na slobodu udruživanja, izražavanja i okupljanja, kao i po pitanjima uključenosti civilnog sektora u proces donošenja politika i odluka.

Kada je reč o slobodi udruživanja, u ovom periodu uočen je i porast broja fizičkih napada na aktiviste, napada na imovinu, pretnji i pritisaka na članove udruženja građana, kao i kampanja protiv civilnog društva, humanitarnih fondacija i građanskih pokreta u medijima, koji ozbiljno ugrožavaju pravo na slobodu udruživanja. Poseban deo predstavlja analiza paralelnog civilnog sektora – vladinih udruženja građana koja se koriste za koruptivne radnje i davanje legitimiteta procesima koji se sprovode bez učešća javnosti.

Analiza se bavi i pridruženi, slobodama neophodnim za nesmetan rad organizacija civilnog društva – slobodom izražavanja i slobodom okupljanja. Prikazani su i opisani i slučajevi kršenja prava na ove dve slobode.

Izveštaj možete preuzeti na linku ispod.