[IZVEŠTAJ] Udruženja građana: Sužavanje prostora za delovanje 2022/2023.

Beograd, 22. januar 2024.

Udruženja građana – sužavanje prostora za delovanje 2022/2023. peti je po redu izveštaj koji Građanske inicijative objavljuju, a koji se bavi procenom stanja prostora za delovanje i rad udruženja građana/ki. Analiza je urađena sa ciljem da na sistemski način i kroz primere iz prakse opiše prostor za delovanje civilnog društva u Srbiji u 2022. i 2023. godini. Izveštaj ukazuje na ključne probleme u oblastima osnovnih prava i sloboda, pre svega prava na slobodu udruživanja, izražavanja i okupljanja, kao i po pitanjima uključenosti civilnog sektora u proces donošenja politika i odluka.

Protekle dve godine, stepen ugroženosti osnovnih građanskih prava i sloboda je u stalnom porastu. Beleži se i povećanje broja napada, fizičkih i verbalnih podjednako, kao i pritisaka kojima su građani/ke, aktivisti/kinje, predstavnici/e civilnog sektora i novinari/ke u našoj zemlji izloženi. Nepovoljna politička klima u kojoj je urušavanje demokratskih vrednosti i institucija postala redovna pojava, uticala je na stvaranje neprijateljskog okruženja prema svima onima koji se usude da misle slobodno i kritički, i da u skladu sa time delaju u javnom prostoru. Napadi na osnovne građanske slobode dolaze od strane visokih državnih funkcionera/ki, a negativne kampanje protiv organizacija civilnog društva se sa najviših nivoa vlasti dalje šire putem provladinih tabloida i medija. Organizacije civilnog društva nastavljaju da se suočavaju sa targetiranjem i napadima od strane visokih funkcionera/ki vlasti koji se koriste višedecenijski stvaranim narativom o „stranim plaćenicima” i „domaćim izdajnicima” kako bi diskreditovali rad organizacija civilnog društva i kako bi kontinuirano radili na narušavanju poverenja građana/ki u aktivnosti civilnog sektora. Ono što naročito zabrinjava je odsustvo reakcija institucija u slučajevima napada na predstavnike/ce civilnog sektora, aktiviste/kinje i novinare/ke. Nereagovanjem se nasilje prećutno odobrava i time se svi budući napadi samo podstiču i ohrabruju.

I pored svih zabeleženih primera kršenja osnovnih građanskih i političkih sloboda i prava, i pored toga što su nosioci vlasti oni koji aktivno posežu za mehanizmima sputavanja građanskog aktivizma i sužavanja prostora za učešće građana u važnim procesima, i pored nemoći okupiranih institucija da spreče urušavanje demokratskog društvenog poretka, građani i građanke Srbije nastavljaju da se hrabro bore za unapređenje društva i za zaštitu i odbranu osnovnih ljudskih prava i sloboda!

Izveštaj u celosti možete preuzeti na sledećem linku: