Udruženo civilno društvo odgovara na potrebe građana

Beograd, 27. mart 2020. godine

Proglašenje pandemije i mere Vlade Srbije na suzbijanju korona virusa promenile su i delovanje organizacija civilnog društva. Radi povećanja efikasnosti akcija koje se već sprovode i boljeg obuhvata najugroženijih građana, Građanske inicijative su poslale upitnik organizacijama o njihovim aktivnostima,potrebama grupa sa kojima rade, ali i uslugama koje će pružati građanima u narednom periodu. Upitnik će biti aktivan i dalje, a izrađena je i interaktivna mapa koja će pomoći u koordinaciji organizacija i spajanju potreba i usluga. Mapu aktivnosti i potreba organizacija civilnog društva možete videti ovde.