Ukinuti PDV na donacije hrane i higijenske proizvode

Beograd, 23. april 2020. godine – Koalicija za dobročinstvo, Banka hrane – Beograd, Građanske inicijative i NALED dostavile su predsednici Vlade i ministarstvima finansija i poljoprivrede predlog proširenja mere oslobađanja od PDV-a na robu i usluge za sve donacije, pre svega hranu i robu široke potrošnje, u cilju stvaranja povoljnijih uslova za podršku socijalno ugroženim kategorijama stanovništva.

Organizacije preporučuju da ova mera važi za sve isporuke sa danom prometa u periodu od dana uvođenja vanrednog stanja, zaključno sa 31. oktobrom 2020. i da se odnosi na sve neprofitne organizacije i fondacije koje pomažu ugroženom stanovništvu i doprinose suzbijanju posledica epidemije korona virusa.

Nedavno doneta Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti Covid-19, u  članu 14. navodi da su od plaćanja PDV-a izuzeti obveznici PDV-a koji bez naknade stavljaju na raspolaganje dobra i usluge Ministarstvu zdravlja, RFZO-u i zdravstvenim ustanovama u javnoj svojini.

Sa druge strane, ukazali bismo na sada već izvesni obim ekonomskih posledica izazvanih pandemijom bolesti Covid-19 koje pogađaju ugrožene grupe stanovništva, posebno u slabije razvijenim i devastiranim područjima Republike Srbije. Usled smanjenja obima ekonomske aktivnosti u pojedinim sektorima, ograničenih mogućnosti za kretanje i samim tim i privređivanje, kao i usled prisustva sive ekonomije, potrebno je predvideti dodatne pogodnosti koje bi podstakle davanja privatnog sektora u cilju podrške socijalno ugroženih kategorija stanovništva.

U tom smislu, predlažemo izmene i dopune Uredbe u članu 14. na način da se omogući proširenje izuzeća od plaćanja PDV-a na robu i usluge za sva davanja, a pre svega hranu i proizvode široke potrošnje, koju obveznici PDV-a upućuju lokalnim samoupravama, drugim državnim organima, socijalnim i javnim institucijama i nedobitnim organizacijama (naročito udruženjima, fondacijama i zadužbinama).

Kako su potrebe građana za prehrambeno-higijenskim paketima sve veće, predstavnici ove inicijative nastaviće da se zalažu kod donosioca odluka da svi donatori i primaoci donacija budu podjednako obuhvaćeni merom oslobođenja od PDV-a.

Za sva pitanja vezana za rad udruženja možete nam se javiti popunjavanjem jednostavnog online formulara u nastavku.