Uključi se! Pošalji zahtev za povlačenje Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti

Beograd, 02. avgust 2018. godine – Grupa organizacija civilnog društva koju čine Trag fondacija, Autonomni ženski centar, Crta, A11, Evropski pokret u Srbiji, Astra, Inicijativa za razvoj i saradnju, Građanske inicijative, SeCons – Grupa za razvojnu inicijativu, Nacionalna koalicija za decentralizaciju, Fondacija Centar za demokratiju, pokrenula je Inicijativu za povlačenje iz procedure Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti. Mi pozivamo Ministarstvo za rad, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja i Vladu Republike Srbije da povuku iz javne rasprave Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti koja traje do nedelje, 5. avgusta 2018. godine.

Predloženim zakonskim izmenama ozbiljno se ugrožavaju interesi korisnika i korisnica usluga socijalne zaštite, ograničavaju se osnovna ljudska prava i uvodi prinudni rad, a sistem socijalne zaštite se centralizuje suprotno preporukama Evropske komisije o decentralizaciji sistema socijalne zaštite. Navedenim Nacrtom zakona, uslovljava se novčana socijalna pomoć i daju se preširoka ovlašćenja centrima za socijalni rad.

Pozivamo sve zainteresovane građane i građanke, organizacije civilnog društva i ostale društvene aktere  da se pridruže Inicijativi za povlačenje Nacrta zakona o izmenama i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti na sledećem linku:  https://ukljucise.tragfondacija.org/index.php

Putem online platforme pošaljite komentare Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka  i socijalna pitanja i pridružite se Inicijativi za povlačenje Nacrta zakona o izmenama i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti!

Rok za slanje komentara je 5. avgust 2018. godine, do kada je i otvorena javna rasprava.

Unapred hvala na podršci!

Više informacija o inicijativi na https://ukljucise.tragfondacija.org/index.php