Ulaganje u obrazovanje kao prioritet

svetska bankaBeograd, 20. mart 2015. – Svetska banka održala je sastanak na temu razvojnih izazova sa kojima se Srbija suočava. Na ovom sastanku predstavljen je dokument “Sistematska dijagnostička procena za Srbiju”, koji je sastavljen na osnovu informacija dobijenih od različitih aktera. Jedan od ciljeva sastanka bio je i održavanje konsultacija o nacrtu strategije Grupe Svetske banke (“Strateški okvir za partnerstvo sa zemljom”) za saradnju sa Srbijom za narednih pet godina.

Maja Stojanović, izvršna direktorka Građanskih inicijativa, je naglasila da je neophopdno ulagati u formalno i neformalo obrazovanje kako bi reforme u privredi bile odrzive. “Vaznost obrazovanja se ogleda u znanju i vestinama onih koji treba da sprovode reforme, ali i onih koji su trenutno u procesu obrazovanja”, objasnila je Stojanovićeva, dodavši da je ulaganje u ljudski kapital jedini nacin da budemo sigurni da ce reforme i privredni rast biti odrzivi.