Uloga organizacija civilnog društva u promovisanju građanskog prostora

21.jun 2017. godine – BCSDN je organizovao regionalnu konferenciju pod nazivom “Uloga OCD u promovisanju građanskog prostora”, u Skoplju, u Makedoniji. Okupljajući više od 40 predstavnika OCD iz Makedonije, Zapadnog Balkana i Evrope, konferencija je imala za cilj diskutovanje o načinima promovisanja građanskog prostora i stvaranju podsticajnog okruženja za civilno društvo.

Kao glavni govornik, Dhananjayan Sivaguru Sriskandarajah, generalni sekretar CIVICUS-a – Svetska alijansa za učešće građana, otvorio je diskusiju. Danny je predstavio globalnu perspektivu sa pitanjem smanjivanja građanskog prostora, ukazujući na razloge za teško podsticajno okruženje. Takođe je predstavio CIVICUS Monitor – prvi online alat za praćenje i upoređivanje građanskih sloboda na globalnom nivou. Objašnjavajući šta će OCD uraditi, a šta CIVICUS radi na tom pitanju posebno, Danny je naglasio da je 21. vek vek građanskog učešća i da je vreme za OCD da promisle koncept demokratije.

Naredne diskusije podeljene su na tri tribine koje su se fokusirale na razmenu dobrih praksi za praćenje i zastupanje, poboljšanje odgovornosti i unapređenje saradnje unutar sektora. Na panel sesiji pod nazivom OCD aktivnosti u promovisanju podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva – uvodnu reč dao je Aleksandar Krzhalovski, izvršni direktor Makedonskog centra za međunarodnu saradnju; Tevfik Basak Ersen, generalni sekretar TUSEV-a; Fani Karanfilova – Panovska, izvršna direktorka Fondacije za Otvoreno društvo – Makedonija; I Kotilda Tavani Kosta, direktor programa Partneri Albanije za promene i razvoj. Panel sesiju Praksa i standardi za odgovornost civilnog društva vodila je Katja Gürten savetnik za odgovornost, Globalni standard za odgovornost OCD i Ilina Neshikj vršilac dužnosti izvršne direktorke BCSDN-a. Konačno, tokom treće panel sesije Stvaranje koalicija za promovisanje građanskog prostora, govorili su Marina Škrabalo viši savetnik, GONG; Koordinator programa Raluca Teodor, Fondacija za razvoj civilnog društva; I vođa tima Petrus Theunisz, CIVICA Mobilitas.

Ukratko, govornici i učesnici su se nesumnjivo složili da treba promisliti ulogu demokratije. Pored toga, naglasili su da će solidarnost između OCD i aktivista biti ojačana na svim nivoima. Štaviše, organizacije su istakle da je neophodno da i one unaprede svoju odgovornost i unutrašnju i spoljašnju. Konačno, prisutni učesnici i govornici istakli su da će se građanski prostor preoblikovati tako da obuhvati i one aktere koji do sad nisu bili uključeni kao što su verske OCD, sindikati, mediji, biznis i novi oblici civilnog društva.

Propustili ste konferenciju? Sve diskusije možete pogledati ovde:

Dhananjayan Sivaguru Sriskandarajah – Uvodni govor Prostor za delovanje civilnog društva širom sveta

Prva sesija – Aktivnosti OCD u promovisanju podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva

Druga sesija – Prakse i standardi za odgovornost civilnog društva

Treća sesija – Stvaranje koalicija za promovisanje građanskog prostora

Konferencija je organizovana u okviru projekta “Zaštita građanskog prostora – zaduženja i učesnici” uz podršku Civica Mobilitas, Švajcarske agencije za razvoj i saradnju

Izvor: BCSDN