Upitnik o iskustvu OCD u radu tokom 2020. godine

Beograd, 16. decembar 2020. godine

Drage koleginice i kolege,

Pozivamo vas da popunite upitnik koji ima za cilj da prati podsticajno okruženje za organizacije civilnog društva u našoj zemlji tokom 2020. godine, stoga je Vaš doprinos od ogromnog značaja.

Istraživanje prikuplja informacije o vašim iskustvima i percepcijama o ključnim aspektima podsticajnog okruženja za organizacije civilnog društva, uključujući pitanja osnovnih prava i sloboda, organizacione i finansijske održivosti i saradnje civilnog društva sa državom.

Istraživanje sprovode Građanske incijative u saradnji sa Balkanskom mrežom za razvoj civilnog društva (Balkan Civil Society Development Network). Nalazi će biti objavljeni u okviru, sedmog po redu, izveštaja za Srbiju „Matrica za praćenje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva”.

Podaci prikupljeni ovom anketom su poverljivi i koristiće se strogo anonimno. Vaši pojedinačni odgovori neće biti povezani sa Vašom organizacijom i izveštavaće se zbirno, zajedno sa odgovorima drugih učesnika.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi sa etičkim pitanjima, molimo kontaktirajte Dejanu Stevkovski na dejana@gradjanske.org.

Dodatni deo upitnika odnosi se na okruženje za delovanje organizacija civilnog društva i Covid-19.

Za popunjavanje ove ankete biće Vam potrebno oko 20-30 min.

Hvala Vam na izdvojenom vremenu!

Upitnik možete popuniti klikom na dugme u nastavku: