Upitnik o iskustvu u radu udruženja 2019. godine

Beograd, 19. decembar 2019. godine – Ovaj upitnik ima za cilj da prati podsticajno okruženje za organizacije civilnog društva u našoj zemlji tokom 2019. godine, stoga je vaš doprinos od ogromnog značaja.

Istraživanje prikuplja informacije o vašim iskustvima i percepcijama o ključnim aspektima podsticajnog okruženja za organizacije civilnog društva, uključujući pitanja osnovnih prava i sloboda, organizacione i finansijske održivosti i saradnje civilnog društva sa državom.

Istraživanje sprovode Građanske incijative u saradnji sa Balkanskom mrežom za razvoj civilnog društva (Balkan Civil Society Development Network). Nalazi će biti objavljeni u okviru, šestog po redu, izveštaja za Srbiju „Matrica za praćenje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva”.

Podaci prikupljeni ovom anketom su poverljivi i koristiće se strogo anonimno. Vaši pojedinačni odgovori neće biti povezani sa Vašom organizacijom i izveštavaće se zbirno, zajedno sa odgovorima drugih učesnika. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi sa etičkim pitanjima, molimo kontaktirajte Dejanu Stevkovski na dejana@gradjanske.org.

Za popunjavanje ove ankete biće Vam potrebno oko 20-30 min.

Nadamo se da ćete izdvojiti vreme za ovaj upitnik jer su nam vaši odgovori veoma važni!