UPITNIK za prikupljanje iskustava i komentara organizacija civilnog društva (OCD) prilikom obavljanja privredne delatnosti

Beograd, 13.septembar, 2017.godine – TACSO Resursni centar Građanskih inicijativa kreirao je ovaj upitnik kako bi prikupio informacije i iskustva OCD (udruženja, fondacija i zadužbina) koja se odnose na obavljanje privredne delatnosti koju su registrovali.
Cilj nam je da, na osnovu prikupljenih iskustava, pripremimo dubinsku analizu stanja i potreba OCD koje se odnose na uspešnije obavljanje privredne delatnosti. Analiza treba da ukaže na ključne nedostatke u zakonskom okviru i praksi  i istovremeno ponudi moguća rešenja za njihovo unapređenje.
Takođe, nalazi do koji dođemo tokom ovog istraživanja biće korišćeni za iniciranje dijaloga između OCD i drugih zainteresovanih aktera, promovisanje postojećih primera dobre prakse i podizanje svesti među drugim OCD o uticaju obavljanja privredne delatnosti na njihovu finansijsku održivost.
Upitnik nije anoniman, ali će podaci prikupljeni njegovim popunjavanjem biti korišćeni isključivo u navedene svrhe; nazivi i ostali podaci OCD neće biti javno objavljeni.
Rok za popunjavanje upitnika je ponedeljak 25. septembar 2017. godine.
Ukoliko su Vam potrebne  dodatne informacije, možete kontaktirati Dejanu Stevkovski, 060/36 24 013, dejana@gradjanske.org .