Upoznajte Pokret za mentalno zdravlje – ekipu posvećenih ljudi koji brinu o svima nama!

Upoznajte Pokret za mentalno zdravlje!

Ponosni smo što imamo priliku da vam predstavimo ekipu odlučnih ljudi, posvećenih podizanju svesti o značaju prevencije i zaštite mentalnog zdravlja i borbi protiv stigmatizacije osoba sa mentalnim smetnjama.

Za razliku od ljudi, mentalni poremećaji ne diskriminišu i ne biraju – ni pol, ni uzrast, ni stepen obrazovanja, ni zanimanje… Poteškoće sa mentalnim zdravljem mogu da se dese svakome! I zato je važno da podržimo Pokret – jer ova ekipa brine o svima nama.

Pogledajte u nekoliko minuta šta su za nepune dve godine postigli. A očekujemo još mnogo toga!

Osnivači i nosioci Pokreta za mentalno zdravlje su: Udruženje Prostor, Caritas, PIN – Psychosocial Innovation Network, mreža NAUM i inicijativa Za tebe važno je.

U decembru 2021. godine, uoči Dana ljudskih prava, Građanske inicijative dodelile su Pokretu priznanje za doprinos slobodi udruživanja, zbog „udruživanja i spremnosti da preuzmu odgovornost za komuniciranje potreba zajednice u pogledu mentalnog zdravlja prema institucijama i stručnoj javnosti“. Sloboda u kontekstu ostvarenosti ljudskih prava neodvojiva je od fizičkog i psihičkog integriteta, a upravo je Pokret pokazao kako se ona brani, pravovremenim i tačnim podacima kojima su informisali javnost, konkretnim preporukama koje su predlagali kao, i podrškom koju svakog dana pružaju osobama za koje naša zdravstvena zaštita nema kapaciteta.

Ovaj video nastao je u sklopu kampanje #PodržimoSe, koja ima za cilj da da vidljivost temi mentalnog zdravlja u Srbiji koja se inače zapostavlja i zanemaruje. Ova kampanja dobila je podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.