Upoznavanja sa rizicima od finansiranja terorizma koji proističu iz neprofitnog sektora

Beograd, 17. novembar 2017. godine – Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), koordinator Radne grupe za poglavlje 24, YUCOM, koordinator Radne grupe za pogavlje 23 i ISAC Fond, koordinator Radne grupe za Poglavlje 31 u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) pozivaju Vas na sastanak sa Upravom za sprečavanje pranja novca i drugim nadležnim organima za sprečavanje finansiranja terorizma. Sastanak će će biti održan u utorak, 21. novembra od 10h, u sali 553, istočnog krila Palate Srbija (bivši SIV).

Tema sastanka je dijalog predstavnika građanskog društva i nadležnih organa o adekvatnim odgovorima na moguće rizike finansiranja terorizma koji proističu iz neprofitnog sektora. Ovo je važna aktivnost državnih organa koja u bliskoj budućnosti može uticati na praksu udruživanja u Srbiji i pitanja registracije, funkcionisanja i poslovanja svih udruženja građana, fondacija i zadužbina. Stoga, organizujemo ovaj skup sa ciljem unapređenja razumevanja moguće veze između rada neprofitnih udruženja i finansiranja terorizma, kao i nalaženja adekvatnih načina za uređivanje ove tematike u najboljoj demokratskoj praksi.
 
Pozivamo sve zainteresovane organizacije civilnog društva da prisustvuju ovom prvom u nizu dijaloga na temu sprečavanja finansiranja terorizma prijavom na office@bezbednost.org najkasnije do ponedeljka, 20. novembra 2017. godine.