Upoznavanje sa rizicima od finansiranja terorizma koji potiču iz neprofitnog sektora

Beograd, 22. novembar 2017. godine – 21. novembra 2017. u Beogradu, organizovan je sastanak između organizacija civilnog društva, okupljenih  u Radne grupe za poglavlja 23,24 i 31 u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) i Uprave za sprečavanje pranja novca i drugim nadležnim organima za sprečavanje finansiranja terorizma.

Tema sastanka bila je dijalog predstavnika građanskog društva i nadležnih organa o adekvatnim odgovorima na moguće rizike finansiranja terorizma koji proističu iz neprofitnog sektora. Ovo je važna aktivnost državnih organa koja u bliskoj budućnosti može uticati na praksu udruživanja u Srbiji i pitanja registracije, funkcionisanja i poslovanja svih udruženja građana, fondacija i zadužbina. Skup je organizovan sa ciljem da se unapredi stepen razumevanja moguće veze između rada neprofitnih udruženja i finansiranja terorizma, kao i nalaženja adekvatnih načina za uređivanje ove tematike u najboljoj demokratskoj praksi.

Učesnicima su se obratili Sonja Stojanović Gajić, direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku,  Žarko Stepanović, v.d. direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, i zamenica direktora Uprave za sprečavanje pranja novca Danijela Maletić.

O posebno važnom aspektu ove teme – finansiranju terorizma kao povodu za dodatno uređenje rada neprofitnih organizacija – govorili su Đorđije Vujičić iz Uprave za sprečavanje pranja novca, koji je predstavio tipične izazove i modele zloupotrebe, i Bojana Selaković, ispred Građanskih inicijativa, koja je govorila o uticaju zakonodavstva za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma na delovanje civilnog društva. Više o tome možete pročitati OVDE

Među učesnicima su bili i predstavnici međunarodnih organizacija i ambasada, kao i predstavnici Bezbednosno informativne agencije i Ministarstva unutrašnjih poslova.

Učesnici sastanka su se saglasili da je dobro što je započeo razgovor o ovoj temi, kao i da je potrebno razmotriti mogućnosti za što veće uključivanje lokalnog nivoa. Gospođa Maletić je najavila da će Uprava nastaviti da blisko sarađuje sa civilnim društvom, kao i da će do kraja godine biti objavljena publikacija o rizicima od finansiranja terorizma koji potiču iz neprofitnog sektora.