01 Jun Upravljanje finansijama u NVO

017 Upravljanje finansijama u NVO - Prirucnik za rukovodece osobljeDubravka Velat
Upravljanje finansijama u NVO
Priručnik za rukovodeće osoblje
Građanske Inicijative i TIM TRI, 2005

Preuzmi publikaciju (.pdf)