Uputstvo organizacijama civilnog društva za otvaranje podračuna kod Uprave za Trezor

LogoPovodom ponovnog ustanovljavanja obaveze otvaranja podračuna kod Uprave za Trezor za udruženja koji su korisnici budžetskih sredstava, Građanske inicijative su u proteklom periodu pribavile relevantne informacije, za koje verujemo da će biti korisne ostalim udruženjima u postupku otvaranja ovog računa.
Građanske inicijative su se zalagale i za ukidanje obaveze postojanja podračuna kod Uprave za trezor koje je stupilo na snagu početkom 2014. godine.

Ponovno nametanje ove obaveze smatramo neopravdanim, jer iziskuje nepotrebno vreme, finansijske i druge resurse prilikom otvaranja i održavanja računa. Na ovaj način dovodi se u pitanje dostignut nivo standarda u odnosima države i udruženja i ponovo urušava podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva.
Dokument koji je pred Vama sadrži informacije prikupljene na osnovu detaljnog tumačenja Pravilnika o načinu utvrdjivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za Trezor i intenzivne višednevne komunikacije sa Upravom za Trezor, filijala Stari Grad. Ističemo, da iako Uprava za Trezor ne naplaćuje posebnu taksu za otvaranje ovog računa, troškovi pripremanja dokumentacije nisu zanemarljivi, naročito ako se ima u vidu da se veliki broj udruženja svakodnevno bori sa finansijkom održivošću.
Takođe, podsećamo sva zainteresovana udruženja da je Kancelarija Vlade Republike Srbije za saradnju sa civilnim društvom objavila Obaveštenje o otvaranju podračuna kod Uprave za Trezor koje sadrži obrazloženje i tok precedure predviđene Pravilnikom o načinu utvrdjivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za Trezor.
Uz Uputstvo koja je pred Vama, verujemo da ćete barem potrošiti manje vremena u procesu prikupljanja relevatnih informacija i obezbeđivanja neophodne dokumentacije. Takođe, koristimo priliku da pozovemo udruženja da nas obaveštavaju o eventualnim problemima prilikom otvaranja podračuna kod Uprave za Trezor. Podatke ćemo koristiti u svrhe redovnog godišnjeg izveštavanja o stanju podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Srbiji.
Uputstvo za otvaranje podračuna kod Uprave za Trezor, možete preuzeti ispod:

uputvstvo za otvaranje podracuna