Usvojen dugo očekivani Zakon o socijalnom preduzetništvu

Beograd, 5. februar 2022. godine

Posle gotovo deceniju čekanja, Srbija je konačno dobila Zakon o socijalnom preduzetništvu.

Zakon, koji je Narodna skupština usvojila 4. februara, po prvi put u Srbiji postavlja pravni okvir za sektor socijalnog preduzetništva u kojem posluje oko 500 preduzeća, među kojima su i Naša kuća, Cafe 16, Lice ulice, Avlija održivog razvoja i drugi.

Glavna odlika ovih preduzeća je da se osnivaju kao rezultat privatne inicijative, s ciljem da ponude održiva rešenja za razvoj zajednica, kroz socijalne inovacije, inovativne proizvode u oblasti zaštite životne sredine i cirkularne ekonomije, socijalnog uključivanja i drugim oblastima održivog razvoja. Karakteriše ih društvena misija, demokratsko upravljanje i obaveza da dobit reinvestiraju ili vrate u zajednicu.

Osnovni pristup koji je zastupljen odnosi se na to da zakon predviđa status, a ne novu pravnu formu za socijalna preduzeća. Na ovaj način, zakon će prepoznati postojeću praksu i na taj način oko 500 socijalnih preduzeća u Srbiji moći će da dobije podršku, bez obzira da li su registrovani kao preduzetnici, privredno društvo, fondacija, udruženje građana ili zadruga.

Zakonom je, takođe, predviđeno i uspostavljanje tela koje će pratiti implementaciju zakona i donositi mere za razvoj sektora. Da bi zakon mogao da krene u primenu, neophodno je prvo da se uspostavi funkcionalan Savet za razvoj socijalnog preduzetništva i pripremi predviđeni Program za razvoj sektora, koji će se dosledno i u kontinuitetu sprovoditi.

Zakon, čiji je tekst rezultat intenzivnog rada svih članova Radne grupe koji dolaze iz javnog, privatnog i civilnog sektora, uz aktivne konsultacije sa socijalnim preduzećima, pomoći će da se i u Srbiji dugoročno nezaposleni, žrtve nasilja, beskućnici, povratnici sa odsluženja kazni, žene i druge osetljive grupe lakše integrišu u društvo i dođu do posla.

Tekst Zakona možete pročitati na sledećem linku: https://www.propisi.net/zakon-o-socijalnom-preduzetnistvu/amp/