Usvojena nelegalna lista kandidata za članove Saveta REM

Beograd, 29.11.2016.godine – Povodom odluke Odbora za kulturu i informisanje Narodne skupštine od 28. novembra 2016. godine da usvoji listu kandidata koje su predložile organizacije civilnog društva koje nisu relevantne i ne ispunjavaju formalne zakonske uslove, izražavamo bojazan zbog daljeg urušavanja vladavine prava izigravanja procedura koje vrši najviše zakonodavno telo u državi.

Na sednici Narodne skupštine od 14. oktobra 2016, poslanici vladajuće većine nisu glasali ni za jednog od dva predložena kandidata civilnog društva. Zbog ovakvog postupka, ovlašćeni predlagači su podneli tužbu Upravnom sudu jer je Narodna skupština neglasajući ni za jednog kandidata prekršila Zakon o elektronskim medijima kojim joj je polje slobodne procene suženo na dva kandidata koje predlažu ovlašćeni predlagači. Ponovni javni poziv za kandidovanje je objavljen 4. novembra, koji su ovlašćeni predlagači odlučili da bojkotuju iz razloga što ne odustaju od kandidata koje su prvobitno bili predložili. Ipak na javni poziv se odazvalo 56 organizacija koje se ne bave ni slobodnom izražavanja ni zaštitom dece-što je uočljivo ne samo u njihovim nazivima već i uvidom u njihove statute, dokumentacija koja je priložena od strane ovih organizacija nije kompletna niti sve organizacije imaju nezavisne i funkcionalne strukture unutar sebe samih.

Predsednica-Maja Gojković i većina članova odbora za kulturu i informisanje nisu uzeli u obzir ovaj postupak predloženih kandidata uz obrazloženje da ako jednom kandidati nisu dobili većinu neće ni drugi put. Ovakav stav krajnje je sporan iz dva razloga. Prvi je taj da se suprotno odredbama zakona vladajućoj većini daje za pravo da svaki izbor ponavlja i poništava sve dok se među kandidatima ne nađu oni koji su politički podobni. Drugi razlog je taj da je praksom Narodne skupštine prilikom izbora kandidata za Savet tadašnje Radiodifuzne agencije (RRA) – preteču Regulatornog tela za elektronske medije (REM) glasanje u Skupštini bilo ponovljeno na osnovu iste liste kandidata kada nijedan nije imao dovoljan broj glasova. Podsećamo da tada u prvom glasanju kandidatkinja Gordana Suša dobila 123 od potrebnih 126 glasova i da Narodna skupština nije prekrajala volju ovlašćenih predlagača već je istu listu stavila na glasnje i u ponovljenom glasanju izabrala člana Saveta RRA – Gordanu Sušu.

Ovakvim postupkom vladajuće većine u Narodnoj skupštini možemo nažalost samo da konstatujemo krajnji nemar vladajuće većine prema javnom interesu u korist postizanja političke kontrole i uticaja na rad nezavisnih tela kao i to da postoje jasna volja i svest za rušenje slobode izražavanja i medija i nemar za kvalitet medijskih sadržaja koji se plasiraju u društvu. Posledice ovakvih postupaka mogu imati samo dugotrajan i loš uticaj na to isto društvo.

Javnosti dostavljamo i spisak organizacija koje su predložile kandidate u ponovljenom pozivu kao i njihove biografije koje su dostupne OVDE:

Kandidati RADOJE KUJOVIĆ RADOSLAV NIKOLIĆ – Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom

Savez gluvih i nagluvih Srbije

Savez slepih Srbije

Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Srbije

Savez paraplegičara i kvadriplegičara Srbije

SGN Vojvodine – Audiološki centar Novi Sad

Udruženje gluvih i nagluvih Kosova i Metohije

Asocijacija tumača srpskog znakovnog jezika

Gradska organizacija gluvih Beograda

Udruženje gluvih i nagluvih Užice

Udruženje gluvih i nagluvih Šumadijskog okruga Kragujevac

Gradska organizacija gluvih i nagluvih Leskovac

Gradska organizacija gluvih i nagluvih Niš

Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih Pirot

Osnovna organizacija gluvih i nagluvih Prokuplje

Opštinska organizacija gluvih i nagluvih Aleksinac

Međuopštinsko udruženje gluvih i nagluvih Požarevac

Društvo gluvih i nagluvih Smederevske Palanke

Gradska organizacija gluvih i nagluvih Smederevo

Opštinsko udruženje gluvih i nagluvih Velika Plana

Udruženje gluvih i nagluvih Valjevo

Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih Šabac

Osnovna organizacija gluvih i nagluvih Kruševac

Osnovna organizacija gluvih i nagluvih Kraljevo

Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih za grad Čačak

Udruženje gluvih i nagluvih Novi Pazar

Sportsko udruženje gluvih i nagluvih AS Novi Pazar

Opštinska organizacija gluvih i nagluvih Trstenik

Opštinska organizacija gluvih i nagluvih Kuršumlija

Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih Vranje

Organizacija gluvih Novi Sad

Organizacija gluvih i nagluvih Zrenjanin

Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih Subotica

Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih Pančevo

Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih Kikinda

Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih Sremska Mitrovica

Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih Senta

Organizacija gluvih i nagluvih Bela Crkva

Udruženje gluvih Žabalj

Međuopštinska organizacija SGN Kosovska Mitrovica

Okružna organizacija slepih Leskovac

Opštinska organizacija slepih i slabovidih Velika Plana

Udruženje za pomoć MNRO Zvezdara

Društvo za pomoć MNRL Aleksinac

Udruženje „Imam pravo“ Aleksinac

Društvo za pomoć MNRL Aleksandrovac

Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenih osoba Novi Pazar

Udruženje za pomoć MNRO „Zagrljaj“ Topola

Udruženje za pomoć MNRO „Biser“ opštine Srbobran

Udruženje za pomoć MNRO Ivanjica

Udruženje multipleks skleroze Vranje

Udruženje za pomoć deci sa posebnim potrebama „Naši snovi“

Udruženje za pomoć MNRO Vranje

Udruženje za pomoć MNRO Trstenik

Udruženje za pomoć osobama ometenim u razvoju „Nada“

Međuopštinsko udruženje bubrežnih invalida i bolesnika Smederevske Palanke i Velike Plane – Kidney