Uticaj COVID-19 na ekonomiju s posebnim fokusom na socijalnu ekonomiju

Beograd, 28. februar 2022-

Makedonski centar za međunarodnu saradnju (MCIC) online, na platformi organizovao je regionalni online forum. Učestvovalo je preko 70 predstavnika organizacija civilnog društva, regionalnih mreža, međunarodnih organizacija, akademske zajednice, privatnog sektora, medija, relevantnih državnih institucija i drugih zainteresovanih strana iz Severne Makedonije, Albanije, Kosova, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

“Jedna od lekcija koje se mogu naučiti iz iskustva sa COVID-19 je da se ekonomska kriza ne može sprečiti”, rekao je Branislav Jovanović sa Bečkog institut za međunarodne ekonomske studije. Naglasio je da je važno da vlade poduzmu mere i da su se one zemlje koje su potrošile više tokom pandemije lakše oporavile. Prema njegovim riječima, na redu je ograničenje cena, posebno hrane i energenata. Iako pandemija nije pravila razliku između bogatih i siromašnih, iako se činilo da su svi u istoj oluji, nisu svi imali iste brodove. On je naglasio da je pristup zdravstvenim uslugama za bogate bio lakši. On veruje da bi se vlada trebala fokusirati na pomoć manjim kompanijama koje se bore da prežive krizu, a ne velikim, profitabilnim preduzećima. Nakon ove krize šansu ne treba propustiti i ne praviti potrebne promene.

Daniela Zampini iz Međunarodne organizacije rada naglasila je da svaka preporuka politike mora biti upućena ne samo vladama, već i organizacijama poslodavaca i sindikatima. Istaknula je transformativnu snagu krize i nizak nivo socijalne zaštite. Prema njenim rečima, na raskrsnici zapošljavanja i socijalne zaštite treba tražiti rešenja koja će, ako ne, za nekoliko godina povećati broj pasivnog stanovništva.

Učesnici foruma su naglasili su da je potrebno izgraditi institucionalni okvir za ovu vrstu preduzetništva i istovremeno osnažiti svijest ne samo institucija već i građana za dobrobit socijalnih preduzeća. Osim toga, govornici su zaključili da je potrebno razvijati znanja i veštine o ovoj temi, posebno s obzirom da ne postoji formalna edukacija na tu temu, barem ne u svim zemljama. Priznajući da je COVID-19 ubrzao digitalizaciju, ističu da je, s druge strane, razotkrio nedostatak tehničkih veština.

Takođe, učesnici foruma smatraju da su OCD akumulirale stručnost, posvećenost, integritet kojim se mogu boriti za bolje politike. Imajući to u vidu, istaknuta je potreba za većom pažnjom kada je u pitanju održivost organizacija civilnog društva, uključujući njihovu finansijsku održivost.