VESTI IZ SEKTORA: Seminar za nadzor donatorske pomoći

05 Sep VESTI IZ SEKTORA: Seminar za nadzor donatorske pomoći

Koalicija za nadzor razvojne pomoći, neformalna asocijacija domaćih OCD, organizuje drugi seminar namenjen izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivnije angažovanje u oblastima planiranja i praćenja delotvornosti i transparentnosti razvojne (donatorske) pomoći.

Seminar je namenjen iskusnim menadžerima i vodećim ljudima domaćih OCD koje su aktivne na polju javnog zagovaranja, u borbi protiv korupcije i promociji transparentnosti, a koje su zainteresovane da se aktivnije angažuju na problematici u vezi sa načinom planiranja, strukturom i mehanizmima isporuke, kao i delotvornošću i uticajem razvojne pomoći koja se isporučuje građanima Srbije.

Rok za prijave je 20. septembar 2014. a više informacija možete pročitati u Pozivu za učesnike u kome se nalazi i nacrt programa seminara. Apliciranje se vrši slanjem popunjenog Aplikacionog formulara na e-adresu: office@aidwatchserbia.org.
Poziv za učesnike i Aplikacioni formular svi zainteresovani mogu preuzeti putem sledećeg linka.
Seminar se organizuje u okviru projekta “Ka aktivnijem učešću OCD u procesu programiranja međunarodne razvojne pomoći” koji finansijski podržava Fondacija za otvoreno društvo, Srbija.