Radna atmosfera vikendom

Beograd, 10.april 2017.godine – Proteklog vikenda, u prostorijama Kuće ljudskih prava treneri TACSO Resursnog centra Građanskih inicijativa Vladimir Radojičić i Jelena Stojanović održali su trening za Javno zastupanje za više organizacija civilnog društva.

Učesnici treninga su bili predstavnici tri  organizacije iz Beograda i to: Centra za socijalno preventivne aktivnosti Grig,  Organizacije kreativnog okupljanja Oko i  Udruženja osoba sa invaliditetom Beograd.

Oba dana, atmosfera je bila radna i pozitivna. Svi učesnici su bili motivisani da nauče nešto novo, a rad trenera je bio timski. Za sve je ovo bilo jedno novo i lepo  iskustvo.

 

TACSO Resursni centar Građanskih inicijativa uz podršku TACSO kancelarije u Srbiji raspisao je poziv za tehničku podršku pojedinačnim organizacijama civilnog društva. Cilj ovog programa je jačanje organizacija civilnog društva za strateško planiranje i javno zastupanje, kako bi u potpunosti ostvarile svoj potencijal za društvene promene u oblastima u kojima deluju.