VODIČ kroz održivost organizacija civilnog društva

 Dinamično i aktivno civilno društvo koje se zalaže i štiti građanska prava i slobode i drži vladu odgovornom od ključnog je značaja za opstanak demokratije i razvoj društva i države.

Građanski aktivizam se u poslednjih pet godina odvija pod znatno promenjenim okolnostima. Svedočimo pogoršanju odnosa između organizacija civilnog društva i državnih struktura. U izazovnim političkim i društveno-ekonomskim okolnostima održivost OCD i građanskog
aktivizma je od izuzetnog značaja za proces demokratizacije, evropskih integracija, zaštite životne sredine. Ostvarivanje održivosti civilnog sektora je veoma težak zadatak, jer zavisi od spoljnih i unutrašnjih faktora: finansijskih resursa, kvaliteta rukovodstva u organizaciji, strukture organizacije, ali i političke klime.

Zato vam donosimo VODIČ kroz održivost organizacija civilnog društva.

Vodič će se fokusirati na postojeće instrumente i mehanizme održivosti za merenje učinka i stanja OCD u Srbiji, sa posebnim fokusom na mentalnom zdravlju u organizacijama civilnog društva i brizi o zaposlenima. Mentalno zdravlje u OCD je došlo u fokus zahvaljujući neprijateljkoj društveno-političkoj klimi u kome civilno društvo deluje. Važno je mapirati da li se na adekvatan način meri učinskovitost OCD u pogledu brige o zaposlenima i mentalnog zdravlja.

Dva instrumenta održivosti će biti predstavljena: Indeks održivosti OCD i Rezilijentnost plus
okvir.

Na globalnom nivou za merenja održivosti OCD koristi se instrument Indeks održivosti OCD sa fokusom na merenje zdravlja i učinka civilnog sektora. U Srbiji se Indeks održivosti OCD primenjuje od 2010. godine, a proces realizuje Nacionalna koalicija za decentralizaciju uz
podršku USAID. U vodiču će biti detaljnije opisan sam Indeks održivosti, šta on predstavlja i koje su dimenzije važne za merenje stanja i učinka civilnog društva. Pored toga, biće napravljen kratak presek održivosti OCD za period 2019-2021. godine na osnovu analize objavljenih
Izveštaja kako bi se mapirali ključni izazovi održivosti OCD u Srbiji za navedeni period i da li se neka od dimenzija Indeksa održivosti posebno osvrće na brigu o zaposlenima i mentalnom zdravlju.

Rezilijentnost plus je model koji organizacijama civilnog društva daje mogućnost da svoju organizacionu strukturu i način delovanja prilagodi okolnostima u kojima deluje radi efektivnosti aktivnosti koje sprovodi. Ovaj model je važan zato što poseban fokus stavlja na zaposlene u organizacijama. Kao doprinos otpornosti OCD u Srbiji u skladu okvirom Rezilijentnost plus u Srbiji je izrađen Izveštaj Da li čuješ, da li osećaš, kao prvi koji se bavi mentalnim zdravljem aktivista koji se bave političkim aktivizmom.

Na osnovu preseka i zaključaka primene Indeksa održivosti OCD i Rezilijentnost plus modela u Srbiji biće definisane ključne preporuke postizanje za održivosti OCD sa fokusom na brigu o zaposlenima i mentalnom zdravlju i uvođenja novih praksi u rad OCD.

Vodič možete preuzeti klikom na dugme ispod.

 

Vodič je pripremila politikološkinja Nataša Gligorijević, i nastao je uz podršku projekta „Za aktivno civilno društvo zajedno – ACT“ ima za cilj stvaranje aktivnog civilnog društva u kojem su građani i građanke više uključeni/e u procese donošenja odluka, posebno na lokalnom nivou. Švajcarska vlada je preko Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) podržala ACT projekat koji sprovodi Švajcarska nevladina organizacija HELVETAS Sviss Intercooperation i Građanske inicijative, udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje.