„Vodič kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja u Srbiji”

073 Vodic kroz izvore finansiranjaVodič je osmišljen sa idejom da se na jednom mestu sakupe svi podaci o raspoloživim konkursima i fondovima međunarodnih i domaćih donatora, kao i državnih institucija. Korisnici ovih fondova mogu biti organizacije civilnog društva(udruženja građana, fondacije, zadužbine, sindikati itd.), opštine, mala i srednja preduzeća, preduzetnici i pojedinci.

Preuzmite publikaciju (.pdf)