Vodič kroz potencijalne izvore finansiranja

068 Vodic za finansiranjeGrаđanske inicijative su u partnerstvu sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom i Kancelarijom za evropske intergacije, pripremile deseto izdanje Vodiča kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja. Kao i u prethodnim izdanjima u desetom izdanju Vodiča predstavljeni su ažurirani podaci o raspoloživim sredstvima međunarodnih i domaćih donatora i državnih institucija, namenjenim finansiranju organizacija civilnog društva, opština, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i pojedinaca.

Preuzmi publikaciju (.pdf)