Vodič za bezbednost i zaštitu novinara

Beograd, 23. avgust 2021. godine

Činjenica da se javila potreba za izdavanjem ovakvog Vodiča, govori sama za sebe dovoljno. Društvo u kojem se pojavljuju ovakvi priručnici očigledno ima velikih problema sa slobodom izražavanja jer bezbednost novinara je osnovni parametar o uslovima u kojima rade poslenici javne reči. Ukoliko novinarima i medijskim radnicima nije obezbeđen taj najvažniji okvir za obavljanje njihovog posla, teško da možemo govoriti o ambijentu koji može obezbediti građanima objektivno, profesionalno i kritičko izveštavanje o društvenoj stvarnosti.

„Vodič za bezbednost i zaštitu novinara“ neće i nema pretenzija da spreči napade na novinare i medijske radnike. Za tako nešto potrebno je mnogo više napora svih zainteresovanih aktera, društvene svesti i političke volje nego što je slučaj u ovom trenutku u Srbiji. Namera Građanskih inicijativa je zapravo da, osim praktičnih informacija, pokuša da utiče na sve one koji se nađu na meti napadača ne bi li učinili prvi korak u zaštiti svoje bezbednosti, a to je da prijave slučaj nadležnim organima i učine ga javnim sredstvima koja im stoje na raspolaganju. Javnost je naš najveći i najefikasniji zaštitnik, a do nje se može doći ne samo prijavljivanjem već i pokretanjem odgovarajućih mehanizama koji mogu nasilnike da isteraju iz mraka.

Struktura i sadržaj vodiča je prilagođen upravo toj nameri.

U odeljku „Ko pred institucijama može da potraži zaštitu kao novinar” autori pojašnjavaju zašto nam je u krivičnom zakonodavstvu potrebno  da se, pored novinara u tradicionalnom smislu, obuhvate i sve druge koji se profesionalno bave informisanjem javnosti, nezavisno od toga da li su formalno angažovani u nekom mediju, i kanala putem kog taj posao obavljaju.

Vodič sadrži i detaljan popis krivičnih dela u vezi sa kojima novinar može da potraži zaštitu, kao i uputstvo šta treba učiniti u slučaju napada i kome novinar treba da se obrati ukoliko mu je bezbednost ugrožena.

U odeljku „Prava novinara tokom postupka — pred tužilaštvom, krivičnim i prekršajnim sudom”  detaljno se opisuje koja prava ima novinar i medijski radnik kao oštećeni i kao tužilac.

U Vodiču se može pronaći i adresar novinarskih i medijskih udruženja sa neophodnim kontaktima, kao i spisak krivičnih dela za koje novinar može da se obrati Stalnoj radnoj grupi za bezbednost i zaštitu novinara.

 

 

Autori Vodiča su Kruna Savović, Vukašin Obradović i Tara Petrović. Izradu ovog vodiča je podržao Freedom House u okviru projekta „Jačanje zaštite nezavisnih medija u Srbiji” (Boosting Protection for Independent Media in Serbia).