Zahtevi grupe građana „Odbranimo reke Stare planine“ upućeni Vladi Republike Srbije

Beograd, 22. novembar 2018. godine – 

Zahtevi grupe građana „Odbranimo reke Stare planine“ upućeni Vladi Republike Srbije

 

Grupa građana „Odbranimo reke Stare planine“, uz podršku Građanskih inicijativa, održala je danas u Kući ljudskih prava konferenciju za medije. Javnosti su se obratili aktivisti grupe Aleksandar Jovanović Ćuta, Aleksandar Panić, Desimir Stojanov i Goran Tokić. Bojana Selaković, programska direktorka Građanskih inicijativa moderirala je konferenciju.

Aktivisti su govorili o trenutnim problemima u Rakiti i najavili protest u Beogradu koji će se održati krajem januara. Na kraju konferencije predstavili su 15 zahteva upućenih Vladi Republike Srbije.

Zahtevi

 

 1. Zabraniti gradnju derivacionih MHE na celoj teritoriji Srbije. Cevovode kao tehničko rešenje zauvek izbaciti iz prakse, a po potrebi se orijentisati na protočne pribranske MHE, sa valjano urađenim ribljim stazama.
 2. Zabraniti gradnju bilo koje vrste MHE u zaštićenim područjima prirode.
 3. Zabraniti gradnju derivacionih MHE na potocima malog protoka, gde ne postoje ni najmanji interesi elektroprivrede, a uzimanje vode za potrebe MHE ugrožava ekosisteme. Formirati tim biologa koji će objektivno odrediti ovu vrednost (npr. 0,5 m3).
 4. Zabraniti gradnju većeg broja MHE na jednoj reci. Ograničiti maksimalnu procentualnu dužinu toka neke reke ili potoka koja može na bilo koji način biti uzurpirana od gradnje MHE na najviše 20% od ukupnog toka.
 5. Smanjiti subvencije za MHE, a potpuno ukinuti subvencije za derivacione MHE. Razgraničiti koliko se EE dobija od derivacionih MHE, a koliko od svih ostalih, pa sa računa za struju ukloniti stavku po kojoj građani iz svog džepa subvencionišu derivacione MHE.
 6. Po hitnom postupku izraditi i usvojiti Pravilnik o garantovanom minimalnom protoku, koji će napisati ljudi od struke: biolozi, ekolozi, hidrolozi… a koji će, između ostalog, odbaciti po prirodu poguban pojam „biološki minimum“, a uvesti pojam poput „vodnog optimuma“, koji će uzimati u obzir reke i potoke kao stanište životinja, kao izvore pijaće vode, ali i sve socijalne aspekte.
 7. Napraviti novi katastar potencijalnih MHE lokacija sa manjim brojem lokacija.
 8. Pre izdavanja bilo kakvih dozvola, formirati nezavisni tim biologa, hidrologa i ostalih ljudi od struke koji će minumum dve godine ispitivati reku i živi svet, nedvosmisleno odrediti koje zaštićene i strogo zaštićene vrste životinja, biljaka i gljiva žive u reci i kraj reke, u kojoj meri ta reka „hrani“ podzemne vode i izvore, pa njihove nalaze uzeti kao najvažniji uslov za izdavanje dozvola za gradnju MHE.
 9. Hitno preispitati sve do sada izdate dozvole za MHE čija gradnja nije završena, već ili nije ni započeta ili je u fazi gradnje.
 10. Formirati nezavisnu stručnu komisiju koja će analizirati negativni uticaj na prirodnu sredinu za sve do sada izgrađene derivacione MHE ili one u fazi gradnje.
 11. Analizirati socijalne posledice gradnje MHE i obavezno u obzir uzimati i interese lokalne zajednice. Obezbediti informisanje i edukaciju lokalnog stanovništva o tome kakva se MHE planira u njihovom kraju i kakav će ona imati uticaj na njihov tradicionalni način života, na razvoj turizma, kao i na sav živi svet reke i priobalja. Na najtransparentniji način uključiti lokalno stanovništvo u procese davanja dozvola projektima.
 12. Usaglasiti opštinsku politiku sa visokim pravnim aktima Republike Srbije, Vodoprivrednom osnovom i Strategijom razvoja Republike Srbije.
 13. Sagledati višenamensku ulogu malih planinskih tokova, a ne jedino njihovu energetsku ulogu, koja pritom služi isključivo za bogaćenje privrednika.
 14. Stručno analizirati i građanima Srbije dati na uvid objektivne podatke o tome koliko MHE zaista doprinose elektroenergetskoj stabilnosti Srbije, uzimajući u obzir činjenicu da one daju daleko najviše el. energije u proleće, kada su potrebe Srbije za el. energijom minimalne, a daju najmanje el. energije u leto i zimu kada su potrebe Srbije maksimalne.
 15. Zaustaviti sve započete gradnje i izdavanje novih dozvola za gradnju dok se sve prethodno izneto ne usvoji i obezbedi.