ZAJEDNICA SVE JAČA: 15 inicijativa u akciji za ukidanje rodno zasnovane nepravde u imovinskim odnosima

Tokom proteklog vikenda, od 3. do 5. februara 2022. 15 inicijativa se okupilo u Beloj Crkvi kako bi zajedno radile na planiranju zagovaračke akcije za ukidanje rodno zasnovane nepravde u imovinskim odnosima. Ovo okupljanje pokrenulo je Žensko udruženje Kolubarskog okruga, kao nastavak kampanje “Koliki je moj deo?”. Cilj okupljanja bio je formiranje mreže organizacija koja bi se u narednom periodu bavila zagovaranjem adekvatne zakonske izmene kako bi se smanjila nepravda prema svim ženama koje su se našle u situaciji odricanja od imovine. 

ŽUKO je u maju 2022. godine pokrenuo kampanju “Koliki je moj deo?” sa ciljem podizanja vidljivosti nepravedne raspodele nasledstva između muškaraca i žena. Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda, žene u Srbiji su vlasnice svake četvrte nepokretnosti, a samo 25,55% od tih nepokretnosti čine objekti koji su primarno namenjeni za stanovanje. Jedan od razloga ovakve statistike leži u činjenici da se 44% žena u Srbiji odriče nasledstva u korist muških članova porodice. 

Prema izveštaju Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu iz 2021. godine, žene su u velikoj meri zastupljenije kao korisnice usluga centara za socijalni rad i kao tražioci novčane socijalne pomoći, međutim Zakon o socijalnoj zaštiti u Članu 82., između ostalog, kaže da: 

“Pravo na novčanu socijalnu pomoć može ostvariti pojedinac, odnosno porodica, ako se nije odrekao prava na nasleđivanje nepokretne imovine ili ako je protekao period u kojem bi, od tržišne vrednosti nepokretne imovine koju je prodao, poklonio ili se odrekao prava na nasleđivanje, mogao obezbeđivati pomoć u smislu ovog zakona;” 

Ovo znači da osoba koja se odrekla imovine ne može da ostvari pravo na socijalnu pomoć najčešće duže od 10 godina jer se procenjena vrednost imovine koje se odrekao deli sa brojem meseci i iznosom socijalne pomoći (10.385 RSD na mesečnom nivou). Ovaj Član zakona ne prepoznaje pol, međutim imajući u vidu da se žene u 44% slučajeva odriču nasledstva, jasno je da pogađa upravo žene i izlaže ih dodatnom riziku od siromaštva.

Planiranje zagovaračke inicijative koja bi doprinela ispravljanju nepravde u oblasti nasleđivanja koja je zasnovana na rodnoj neravnopravnosti deo je aktivnosti organizacije ŽUKO koja je podržana kroz ACT projekat. Naime, ovim projektom predviđeno je formiranje nacionalne mreže koja bi se zalagala za izmenu spornog Člana Zakona o socijalnoj zaštiti

Planiranju su pored ŽUKO prisustvovale organizacije civilnog društva čiji je fokus rada rodna ravnopravnost i socijalna pravda: Gender Knowledge Hub, Irida (Novi Sad), Udruženje Fenomena (Kraljevo), BUM (Bečej), YUCOM, A11, Mame su zakon (Beograd), Forum žena (Prijepolje), Centar uspon (Valjevo), BaziMili (Lajkovac), Zrenjaninski edukativni centar (Zrenjanin), Društvo za razvoj kreativnosti (Aleksinac).

U narednom periodu možemo očekivati ostvarivanje punog potencijala rada ove zagovaračke mreže. Tim Građanskih inicijativa podržava rad ove važne inicijative kroz Resurs centar.

Različite aktivnosti ove inicijative podržali su ACT – Zajedno za aktivno građansko društvo, Resurs centar Građanskih inicijativa, RŽF i UN Women.