Zajedničko saopštenje Kuće ljudskih prava i demokratije Beograd i Kuće ljudskih prava Zagreb na zatvaranje granica i izbegličku krizu

CaptureU Beogradu i Zagrebu, 25. septembra 2015 – Kuća ljudskih prava i demokratije Beograd i Kuća ljudskih prava Zagreb pozivaju vlade Srbije i Hrvatske da hitno ukinu sve mere ograničenja slobodnog kretanja ljudi i robe, uspostave normalnu komunikaciju i sve probleme rešavaju razgovorima. Pozivamo i sve vlade u jugoistočnoj i istočnoj Evropi da hitno uspostave saradnju i dnevnu komunikaciju kako bi zajednički pomogle izbeglicama. 

 Odnosi Srbije i Hrvatske i dalje su opterećeni nerešenim pitanjima iz prošlosti i nasleđem rata. Umesto da rešavaju ove probleme, vlade država proizvode nove, ponašajući se neodgovorno i nezrelo. U isto vreme, deo medija koristi situaciju da raspiruje mržnju i podstiče na nove sukobe. Vlade i druge institucije u regionu morale bi da prestanu sa međusobnim optuživanjem, primenom jednostranih mera na granicama i teškim rečima na račun susednih država i vlada.

 Kuće ljudskih prava iz Beograda i Zagreba podsećaju vlade Srbije, Hrvatske, Mađarske, Slovenije i drugih država jugoistočne i istočne Evrope da su dužne svoje propise primenjivati u skladu sa najvišim standardima ljudskih prava i ratifikovanim međunarodnim konvencijama. Zaštita ljudskih prava, uključujući i prava izbeglica, predstavlja temeljnu vrednost svakog društva i ne može biti predmet kalkulacija niti korišćena u dnevno-političke svrhe. Evropska unija dogovara svoje mere kako bi pomogla prognanicima iz Sirije i drugih ratom zahvaćenih država. Nezavisno od svih napora, države regiona moraju da prihvate i pruže pomoć svim izbeglicama, bez obzira koliko ih je, kao i da im dopuste slobodu kretanja i dalji odlazak ka zapadnoj Evropi.

 U vanrednoj situaciji, prouzrokovanoj pre svega ratom u Siriji, nedopustivo je da se izbeglice tretiraju kao ilegalni imigranti i da se primenjuju propisi Evropske unije i njenih država članica koji su potpuno neodgovarajući za izbegličke krize. Evropi, kao zajednici vrednosti i ideja, ali i svakoj državi na kontinentu, mnogo više mogu da naude bodljkave žice, ograde i naoružani policajci i vojnici na granicama, nego nekoliko stotina hiljada izbeglica koje su pobegle od jednog od najužasnijih i najokrutnijih ratova vođenih poslednjih decenija.

 Kuća ljudskih prava i demokratije Beograd: Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM; Beogradski centar za ljudska prava; Građanske inicijative; Centar za praktičnu politiku; Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji

Kuća ljudskih prava Zagreb: B.a.B.e. – Budi aktivna. Budi emancipiran.; Centar za mirovne studije; Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću; Građanski odbor za ljudska prava; Udruga za promicanje istih mogućnosti; Udruga za zaštitu i promicanje mentalnog zdravlja SVITANJE