Zajedno protiv pandemije

Beograd, 28.01.2021. godine – Danas je obeležen svečani početak urgentne podrške organizacijama građanskog društva i medija, u okviru ACT programa.

Na onlajn ceremoniji SIGN ACT: Urgentna podrška, koja se uživo prenosila na društvenim mrežama, predstavljeni su ciljevi i značaj ACT programa. Na početku ceremonije, uspeh u realizaciji projekata poželeli su Saša Miler, u ime Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), Jens Engeli u ime partnerske organizacije Helvetas Swiss Intercooperation i Maja Stojanović iz Građanskih inicijativa.

Šesnaest organizacija i medija predstavili su kako planiraju da doprinesu većem poštovanju prava i informisanju građana, kao i većoj transparentnosti rada institucija u vezi sa boljom reakcijom i ublažavanjem posledica izazvanih pandemijom virusa COVID-19. Pored finansijske podrške, podržane organizacije i mediji dobiće mentorsku podršku, kako bi još efikasnije mogli da predstavljaju glas zajednice u kojima deluju.

Vlada Švajcarske, kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC) opredelila je sredstva u ukupnom iznosu od 5.37 miliona evra za realizaciju prve faze programa, a projekat ACT sprovode švajcarska nevladina organizacija HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje „Građanske inicijative“.