13 Jul Zakon o parničnom postupku: Odgovor Ministarstva pravde nezadovoljavajuć, neophodno početi proces iz početka

Beograd, 13. jul 2021. godine

Zbog nezadovoljavajućeg odgovora Ministarstva pravde (link) na apel više od 80 organizacija civilnog društva sa zahtevom da se hitno povuče iz procedure predloženi Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku zbog brojnih propusta u načinu njegove izrade, kao i u tekstu zakonskih rešenja koja nas udaljavaju od željenog stanja u oblasti vladavine prava, iste organizacije su još jednom uputile dopis Ministarstvu sa zahtevom da se ponovo otpočne proces izrade Nacrta, uz ispunjavanje obaveze objavljivanja polaznih osnova i transparentnijeg procesa formiranja nove Radne grupe.

Naime, ministarstvo je u svom odgovoru iznelo paušalnu ocenu o ispunjenosti svih zakonom propisanih obaveza u procesu izrade Nacrta zakona, što se na osnovu uvida u zvanična dokumenta na sajtu ministarstva pokazalo kao netačno. U odgovoru se takođe navodi da je ključna zamerka OCD u pogledu predviđenih posledica gubitka prava na sudsku zaštitu u slučaju neplaćanja taksi rešena na osnovu sporazuma koje je ministarstvo postiglo sa Adokatskom komorom Srbije. Smatrajući da je nedopsutivo da se ovako važna pitanja rešavanju bilateralnim sporazumima u netransparentnoj proceduri, OCD smatraju da problem takvim postupkom nije prevaziđen, već samo produbljen.

Takođe, u dopisu je još jednom istaknuto da je sastav Radne grupe za izradu Nacrta nereprezentativan, imajući u vidu da u njenom radu ne učestvuju predstavnici civilnog društva koji se bave pitanjima vladavine prava i praćenjem stanja u oblastima obuhvaćenim Poglavljem 23. Dalje, ministarstvo pravde nije ispoštovalo sve zakonom predviđene obaveze kada je reč o procesu izmene jednog sistemskog akta kojim se u bitnoj meri menja pravni režim, a koji utiče na interese najšireg kruga građana, imajući u vidu da nisu objavljene polazne osnove, što je predviđeno članom 77. Zakona o državnoj upravi.  Rezultat tih propusta su i brojna problematična rešenja koja su predviđena tekstom Nacrta. 

Iz tog razloga, OCD ponavljaju zahtev za ponovnim otpočinjanjem procesa izrade ovog akta, uz prethodno ispunjavanje zakonom propisanih obaveza i formiranje reprezentativne radne grupe kako bi konačan proizvod njihovog rada u vidu predloženih zakonskih rešenja bio u skladu sa interesima svih građana Srbije. 

Celokupan tekst dopisa možete pročitati na sledećem linku.

Potpisnice:

 1. Kuća ljudskih prava
 2. Yucom – Komitet pravnika za ljudska prava
 3. Beogradski centar za ljudska prava
 4. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
 5. Građanske inicijative
 6. Centar za praktičnu politiku
 7. Asocijacija DUGA
 8. Nepušački edukativni centar – RP
 9. Media i reform centar Niš
 10. Udruženje Lilit, Beograd
 11. Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata
 12. Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 13. Odbor za ljudska prava Niš
 14. Centar za razvoj lokalnih medija – Požarevac
 15. Glas građana Šumadije
 16. Nezavisno udruženje novinara Srbije
 17. Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda
 18. Trag fondacija
 19. CRTA
 20. Inicijativa mladih za ljudska prava
 21. Ekološki pokret Vrbasa
 22. Udruženje Res Publika
 23. Centar za razvoj demokratskog društva Europolis
 24. Praxis
 25. Kvalitetno pokrećemo zajednicu – KPZ Užice
 26. Udruženje Fenomena
 27. Catalyst Balkans
 28. Arhus centar Novi Sad
 29. Udruženje žena Peščanik
 30. N2 media
 31. PROTECTA
 32. UG Zlatiborski krug, Čajetina.
 33. Impuls, Tutin
 34. Centar za monitoring i aktivizam – CEMA, Čačak
 35. A11
 36. Autonomni ženski centar
 37. Fondacija “Slavko Ćuruvija”
 38. Centar za ženske studije
 39. Nova Nasa rec
 40. Centar za demokratiju i razvoj juga Srbije
 41. Udruženje Dijalog, Valjevo
 42. Business Info Group
 43. Centar za kulturnu dekontaminaciju – CZKD
 44. NAGVIS Nacionalna asocijacija nastavnika/ca građanskog vaspitanja i saradnika/ca
 45. Pro.Tok21, Smederevo
 46. Polekol
 47. UGR Produkcija Roma World
 48. Centar modernih veština
 49. Udruženje građana “Centar građanskih vrednosti” Subotica
 50. Nacionalna koalicija za decentralizaciju
 51. Akademija ženskog liderstva
 52. Centar za zaštitu potrošača FORUM
 53. Inženjeri zaštite životne sredine
 54. Društvo za održivu budućnost – Koraci
 55. Beogradska otvorena škola
 56. Beogradski fond za političku izuzetnost
 57. Ozon Media (Radio Ozon FM, Čačanske novine i Ozon Press)
 58. Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava
 59. iRevolucija – Udruženje
 60. Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije
 61. Lokal pres, Kragujevac
 62. Centar za vladavinu prava
 63. BIRODI
 64. Da se zna!
 65. CeSID
 66. Udruženje Podrinske
 67. Veb tim “Bor 030”
 68. Fondacija Centar za demokratiju
 69. Centar za održive zajednice
 70. Forum civilne akcije FORCA POžega
 71. Front Fondacija, Novi Pazar
 72. Fondacija Iskorak
 73. Filmski festival SLOBODNA ZONA
 74. Društvo za razvoj kreativnosti
 75. Transparentnost Srbija
 76. Građanska inicijativa “Priroda i društvo”, Subotica
 77. Fondacija Jelena Šantić
 78. LICEULICE
 79. Udruženje građana Institut za istraživanje korupcije Kareja Pančevo
 80. Udruženje građana ‘’Kokoro’’ – Bor
 81. Udruženje građana “Užicemedia” – Užice
 82. Partneri Srbija