03 Mar Zastave „STOP FEMICIDU“ na institucijama u Beogradu

Beograd, 3. mart 2023.

Zastave „Stop Femicidu“ danas su podignute na zgradama Zaštitnika građana, Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, Kuće ljudskih prava i ispred sedišta Ujedinjenih nacija u Beogradu, kako bi se javnosti, ali i donosiocima odluka ukazalo na odlučnost i posvećenost ženskih organizacija koje su se ujedinile u okviru kampanje #kojajesledeća, koju organizuje FemPlatz, kako bi se formiralo nezavisno telo za borbu protiv femicida.

„U tradiciji naših naroda je zaštita najslabijih, kao što se smatra najtežom povredom moralnih i tradicionalnih vrednosti nasilje i ubistvo najslabijih. Femicid kao  oblik ovakvog ponašanja je u potpunosti mimo tradicionalnih vrednosti našeg naroda i mora biti, kako zakonski sankcionisano, tako i osuđeno od strane svih građana, bez obzira na pol, nacionalnu i versku pripadnost“, izjavio je Zoran Pašalić, Zaštitnik građana.

„Ni jedan zakon, inicijativa ili preporuka, na žalost, ne mogu stati na put femicidu ali je krajnje vreme da se prekine sa praksom da ubijene žene brojimo u medijima. Država mora voditi zvaničnu statistiku koja će omogućiti uvid, analizu ali i utrvđivanje odgovornosti u svim slučajevima femicida. Zato podržavam inicijativu uspostaviljanje mehanizma za praćenje femicida, koji treba da bude efikasan, formiran što pre  i sa dovoljno kapaciteta. Takođe je važno stvoriti društvenu klimu u kojoj žena nije kriva ni za šata već je kriv nasilnik. Sve osale aktivnosti zahtevaju više vremena, mnogo više posvećenosti svih državnih organa ali i celog društva, što nas ne opravdava da u bilo čemu kasnimo“, izjavila je Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti.

„Od početka ove godine ubijeno je šest žena i jedna devojčica, a prethodnih godina, u proseku svake dve nedelje, najbliži član porodice ubije jednu ženu u Srbiji. Zato UN Women podržava kampanju koja bi trebalo da inicira formiranje nezavisnog tela za borbu protiv femicida“, izjavila je Milana Rikanović, direktorka UN Women Srbija.

„Naša je obaveza i dužnost da kao civilni sektor ukazujemo nadležnim institucijama na svako rešenje i prostor u kojem može doći do promene. Uspostavljanje tela za praćenje femicida nemali je prostor upravo za suštinski korak ka većoj zaštiti i bezbednosti žena jer borba protiv femicida mora biti sistemska“, izjavila je Dragoslava Barzut iz Građanskih Inicijativa.

„U razvijanju modela za uspostavljenje tela za praćenje femicida u Srbiji upravljale smo se rezultatima istraživanja i raspoloživim resursima, a model je zasnovan i na primerima sličnih nezavisnih tela u Hrvatskoj i Gruziji, ali je i prilagođen nacionalnom kontekstu“, izjavila je dr Kosana Beker, programska direktorka FemPlatz-a.

„Kampanjom Koja je sledeća, tražimo uspostavljanje ovog tela, čime će se obezbediti prikupljanje podataka o femicidima koji će biti dostupni javnosti i ujedno unaprediti rad institucija i poboljšati sistem zaštite žena od nasilja“, dodala je dr Beker.

Kampanju #KojaJeSledeća, sa ciljem da se formira nezavisno telo za borbu protiv femicida, u skladu sa inicijativom FemPlatz-a, podržalo je preko 70 organizacija civilnog društva, međunarodne organizacije i brojne javne ličnosti. Tokom marta, bilbordi u centru Beograda, podsetiće građane da je skoro svaki femicid mogao da bude sprečen. Osam od 10 žena u Srbiji ubili su njihovi partneri ili drugi članovi porodice. Nasilje prema ženama je najrasprostranjeniji oblik kršenja prava žena u svetu, a femicid je najekstremniji oblik nasilja prema ženama.

U proteklih pet godina udruženje građanki FemPlatz sprovelo je istraživanje društvenog i institucionalnog odgovora na femicid u Srbiji, koje je uključilo analizu sudske prakse i procenu kapaciteta institucija zaduženih za prevenciju i zaštitu žena od nasilja. Po istom modelu, sprovedena su istraživanja u Crnoj Gori i Albaniji. Pored toga, iz medija su prikupljene informacije o dodatnih 115 slučajeva femicida u Srbiji, Crnoj Gori i Albaniji u periodu od 2020. do 2022. godine, koji nisu obuhvaćeni analizom sudske prakse. Ovi femicidi su predstavljeni na interaktivnoj mapi femicida. Na linku je predstavljen kompletan predlog za uspostavljanje tela za praćenje femicida u Srbiji.

Kampanju #KojaJeSledeća sporovodi udruženje građanki FemPlatz u okviru UN Women regionalnog programa “Implementing Norms, Changing Minds”, koji finansira Evropska unija, a koja za cilj ima zaustavljanje nasilja prema ženama u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj.