18 Mar Zaštititi novinare od nasilja

Beograd, 17.mart 2017.godine – Danas je u Beogradu završena dvodnevna TAIEX radionica sa ciljem ekspertske misije da obezbedi Ministarstvu pravde i Kancelariji javnog tužioca preporuke za promenu Krivičnog zakoninka čiji je cilj jačanje zaštite novinara od nasilja ili pretnji nasiljem. Ekspertska misija koju čine Radu Geamanu i Robert Tomljenović održala je sastanak u Kući ljudskih prava sa predstavnicima Podgrupe Konventa EU za slobodu medija i izražavanje, Istinomera, Beogradskog Centra za ljudska prava,  Share Fondacije i NUNS-a.

Tokom sastanka, ekspertima su predočeni pojedinačni slučajevi pretnji, pririsaka i fizičkog nasilja nad novinarima sa konkretnim predlozima za izmene zakonskih i podzakonskih akata, a ujedno i prakse državnih organa u postupanju u ovim predmetima.