Zatvaranje prostora za rad OCD, otvorena uprava?

Beograd, 10. maj 2018. godine –

Zatvaranje prostora za rad OCD, otvorena uprava? Odgovor civilnog društva na ograničenja u POU državama (Closing Space,Open Government? Civil society response to restrictions in OGP countries) 

 

Kada je građanski prostor ograničen, osnovni doprinos civilnog društva nije ostvaren. Organizacije civilnog društva (OCD) ne mogu ispuniti niz važnih uloga, uključujući podsticanje građanskog učešća, vršenje odgovornosti u upravljanju, zalaganje za promenu politike i pružanje osnovnih usluga inače isključenim građanima. U otvorenom građanskom prostoru, organizacije civilnog društva mogu delovati sa autonomijom kako bi unapredile demokratiju, razvoj, dobro upravljanje i ljudska prava.

Sledi da je otvoreni građanski prostor ključan za uspešne procese Partnerstva za otvorenu Upravu (POU). U uslovima zatvorenog građanskog prostora, OCD ne mogu u potpunosti da igraju svoju ulogu kao partneri POU, a građanski nadzor i učešće će biti ograničeni. U otvorenom građanskom prostoru, OCD mogu učestvovati kao punopravni partneri, a građani su slobodni i mogu tražiti veću odgovornost i transparentnost njihovih vlada.

U ovoj publikaciji koju su zajedno izradili CIVICUS i OGP (POU) govori se o ključnim akterima koji omogućavaju trenutna ograničenja građanskog prostora i taktike kroz koje se ograničavanje vrši, i daju preporuke za rešavanje izazova građanskog prostora.

Publikaciju možete preuzeti OVDE.