Zaustaviti političku zloupotrebu tužilaštva u Srbiji

Zaustaviti političku zloupotrebu tužilaštva u Srbiji

Beograd, 12. februar 2019. godine – Organizacije civilnog društva pozivaju tužilaštvo u Srbiji da prestane sa opasnom praksom zloupotrebe ovlašćenja i progona ljudi bez ikakvog pravnog osnova, a Državno veće tužilaca da hitno pokrene postupke protiv postupajućih tužilaca koji učestvuju u političkim progonima učesnika građanskih protesta.

Hapšenje dvoje učesnika protesta u Beogradu zbog nošenja makete vešala, kao i hapšenje jedne osobe u Kragujevcu zbog sličnog rekvizita ne može se opravdati nikakvim pravnim razlozima. U pitanju je politički protest i kritika na račun politike vlasti u kojoj nema elemenata nijednog krivičnog dela. Vešala kao rekvizit metafora su za kažnjivost i sankcionisanje zločina. Moguće je raspravljati o smislu ili efikasnosti ove poruke, ali to nije materija krivične odgovornosti. Posebno je opasno što su tužioci u Beogradu i Kragujevcu delo kvalifikovali kao rasna i druga diskriminacija i na taj način relativizovali vrlo ozbiljno krivično delo koje inače vrlo retko koriste u praksi, čak i kada se bez sumnje radi o diskriminacije ili progonu organizacija koje se zalažu za ravnopravnost ljudi.

Civilno društvo iz godine u godinu upozorava da se situacija u Srbiji drastično pogoršava i da su ugrožene temeljne vrednosti moderne države, poput demokratije, vladavine prava, podele vlasti i zaštite ljudskih prava, uključujući slobodu informisanja i okupljanja. Ovakvo ponašanje tužilaštva još jedan je dokaz privatizovanih institucija i zarobljene države.

Organizacije civilnog društva u potpunosti podržavaju građanske proteste protiv nasilja i pozivaju građanke i građane Srbije da nastave slobodno da praktikuju svoje Ustavom garantovano pravo na slobodu okupljanja, kao i građansko pravo na nenasilnu kritiku vlasti.

Saopštenje su potpisali:

Centar za praktičnu politiku

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji

Građanske inicijative

Inicijativa mladih za ljudska prava

Centar za kulturnu dekontaminaciju

Novi optimizam

Savez udruženja Nova solidarnost

Vojvodina Recommended

Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava

Urban In

Žene u crnom

Centar za nenasilnu akciju

Centar za ljudska prava Niš

Udruženja žena Peščanik

Udruženje Fenomena Kraljevo

Konsultacije za lezbejke

Žene za mir Leskovac