Završene akcije kampanja u okviru projekta „Neka ravnopravnost postane stvarnost” u Bujanovcu i Preševu

Poverenica PreševoBujanovac, 29. decembar 2014. – U toku decembra  završene su akcije lokalnih kampanja u Bujanovcu i Preševu u okviru projekta „Neka ravnopravnost postane stvarnost”, koje su imale za cilj da skrenu pažnju na lokalne probleme diskriminacije i ponude rešenja za ove probleme. Kampanja su koristile tradicionalne medije i medijske nastupe za slanje poruka, ali su se u velikoj meri oslanjale na nove tehnologije I društvene mreže.

Kampanja Stop diskriminaciji, živimo zajedno” u Bujanovcu Učesnici na projektu su organizovali razmenu đaka sa ciljem da se kroz druženje i učenje spoje mladi ljude i tako razbiju predrasude medju njima.

Učenici srednje albanske škole Sezai Suroi i srpske srednje škole Sveti Sava prisustvovali su časovima srpskog jezika, matematike, anatomije i engleskog. Učenici su imali mogućnosti da razmene svoja iskustava sa ostalim đacima i da se upoznaju sa radom te škole. Oni su se upoznali sa pojmom sterotipa, predrasuda i diskriminacije na radionici na kojoj su unapredili svoje zanje i veštine za prepoznavanje diskriminacije. „Kada na kraju treninga pitamo učesnike da procene koliko su naučili, oni često pričaju o tome koliko im je porastao nivo motivacije kada su u pitanju ovakve vrste edukacije koju ne mogu dobiti tokom formalnog obrazovanja. Povećana motivacija učesnika i poverenje u sopstvene sposobnosti je najvažniji rezultat na većini ovakvih treninga”, rekla je mlada trenerica Lidija Cvetković.

Ravnopravnost mladima je kampanja koja je sporovedena u Preševu sa ciljem da upozna mlade sa svojim pravima o upotrebi maternjeg jezika. Urađena je anketa sa mladima o upotrebi albanskog jezika, a rezulati ankete su pokazali da mladi malo znaju o upotrebi jezika nacionalnih manjina i da je odgrovornost o neuvažavanju uredbe o upotrebi jezika na državi.

Istraživanje primenjivanje zakona o upotrebi jezika u opštini Preševo – Analizirajući prakse na lokalnom nivou, izveštaj otkriva da se Zakon o upotrebi jezika samo delimično primenjuje zbog nedovoljnih ljudskih i finansijskih resursa, koje često prati nedovoljno razumevanje obaveza i/ili nedostatak političke volje. Štampan je flajer sa pravima nacionalnih manjina i upotrebi jezika, podeljen je u školama gde su održana i dva kratka predavanje o diskriminaciji upotrebe jezika. „Glavni cilj treninga za mlade je da motiviše i pripremi sve veći broj mladih. Mislim da je naš cilj ostvariv, jer će mladi posle ovog treninga bolje da se snalaze u realnosti i izazovima mulikulturalnih društava sa kojima se susreću u svojim zajednicama. Od učesnika očekujemo da preduzmu neku akciju”, istakao je Burim Bilalli iz organizacije Inep iz Preševa, koja je sprovela kampanju.

Projekat „Neka ravnopravnost postane stvarnost” zajednički realizuju Poverenik za zaštitu ravnopravnosti i Savez udruženja „Kuća ljudskih prava i demokratije” iz Beograda uz podršku Ambasade Norveške.