Zdravstvena pismenost: Odgovornost svih

Piše:
Aleksandra Jović Vraneš, Medicinski fakultet

Šta je to zdravstvena pismenost?

Danas se u skoro svim aspektima naših života srećemo sa pitanjima i odlukama koje se tiču zdravlja,  a koje zahtevaju znanje i informisanost. Dodatno je sfera zdravlja prerasla granice zdravstvenog sistema, tako da možemo da kažemo da zdravlje uključuje blagostanje i fizičku aktivnost, kao i ono što jedemo i pijemo ili kako spavamo.

Veštine koje su nam potrebne da bi smo što bolje vladali svojim zdravljem, upravo predstavljaju suštinu zdravstvene pismenosti.

Evropsko udruženje za zdravstvenu pismenost (engl. European Health Literacy Consortium) tokom 2012. godine donelo je novu definiciju, koja glasi:

Zdravstvena pismenost je povezana sa pismenošću i podrazumeva znanje pojedinca, motivaciju i sposobnosti da pristupi, razume, proceni i primeni informacije o zdravlju, kako bi u svakodnevnom životu prosuđivao i donosio odluke u vezi sa zdravljem, prevencije bolesti i unapređivanja zdravlja u cilju održavanja ili poboljšanja kvaliteta života tokom životnog veka.

U okviru ove definicije zdravstvene pismenosti:

 • Pristupanje se odnosi na sposobnost pojedinca da traži, pronađe i dobije zdravstvenu informaciju;
 • Razumevanje se odnosi na sposobnost pojedinca da shvati zdravstvenu informaciju vezanu za zdravlje koju kasnije procenjuje;
 • Procena podrazumeva sposobnost pojedinca da protumači, prosudi i proceni informaciju u vezis sa zdravljem do koje je došao, i
 • Primena se odnosi na sposobnost pojedinca da komunicira i upotrebi informaciju kako bi doneo odluku u cilju održavanja i poboljšavanja zdravlja.

 

Zdravstvena pismenost odnosi se na sposobnost pojedinca da donosi odluke i deluje u korist sopstvenog zdravlja u okviru svakodnevnog života, kod kuće, na poslu, u okviru zdravstvenog sistema ili društva u celini. Ona omogućava da ljudi povećaju kontrolu nad svojim zdravljem i za to preuzmu odgovornost.

Zdravstvena pismenost zahteva poznavanje veštine čitanja, slušanja, analitičkih veština i veštine donošenja odluka, kao i sposobnost primene ovih veština u konkretnoj zdravstvenoj situaciji.

Zdravstvena pismenost je značajna karika zdravlja i osnova modernog građanstva i dobre javne uprave. Ona je značajna komponenta socijalnog kapitala i značajna je, ne samo za zdravlje, već i u drugim oblastima.

Koji je značaj zdravstvene pismenosti

Kroz istoriju, kako u bogatim tako i u siromašnim zemljama, pismenost je smatrana „delom i delićem težnje ka slobodi, i centralnim načelom razvoja“. Nivo pismenosti je često, ali ne i uvek, povezan sa nivoem obrazovanja, i značajan je prediktor zaposlenosti, aktivnog učešća u društvu i zdravstvenog stanja. Kao što je nizak nivo pismenosti povezan sa lošijim zdravstvenim stanjem, tako niska zdravstvena pismenost doprinosi socijalnom i ekonomskom gubitku i može sprečiti pojedinca u učestvovanju u društvu i dostizanju svojih životnih ciljeva.

Zdravstveno pismeni pojedinci su uključeni u stalnu interakciju sa svojim okruženjem. Sposobni su da uravnoteže autonomiju i odnos zavisnosti sa zdravstvenim profesionalcima, organizacijama pacijenata i ostalim društvenim službama.

Posledice loše zdravstvene pismenosti

Nizak nivo zdravstvene pismenosti može biti važna komponenta nejednakosti u zdravlju.

Isto tako nizak nivo zdravstvene pismenosti utiče na:

 • smanjeno očekivano trajanje života
 • nepovoljne ishode lečenja
 • veću smrtnostčešće korišćenje
 • hitnih službi
 • češće i duže bolničko lečenje
 • slabije korišćenje preventivnih službi
 • povećane troškove zdravstvene zaštite

 

Individualni faktori koji određuju zdravstvenu pismenost

 • godine starosti
 • nivo obrazovanja
 • pol
 • veštine razumevanja, čitanja i druge mogućnosti procene
 • etnička i rasna pripadnost
 • mogućnost za donošenje odluka
 • materijalno stanje
 • jezičke ili druge komunikacione barijere

 

Zdravlje je veoma važan aspekt društva da bi bilo odgovornost samo zdravstvenog sektora. Da bismo imali zdravstveno pismeno društvo potrebna je zdravstveno pismena javnost, zdravstveno pismeni zdravstveni profesionalci, zdravstveno pismeni političari i donosioci odluka.

 

Tekst je nastao kao deo kampanje liste Vakciniši se, koja je podržana od strane projekta Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT. Ovaj projekat je dobio podršku Vlade Švajcarske, a sprovode ga Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.