Civicus Monitor: Pretnje, cenzura i kampanje protiv aktivista i medija u Srbiji za vreme pandemije COVID-19

Beograd, 23. jul 2020. godine

Civicus Monitor, online mehanizam koji prate stanje osnovnih sloboda u svim zemljama sveta , objavio je novi update za Srbiju koji pokriva period od uvođenja vanrednog stanja usled pandemije virusa Covid-19 pa sve do danas.

Izveštaj je podeljen na tri oblasti – slobodu udruživanja, okupljanja i izražavanja i za svaku oblast detaljno su predstavljeni svi slučajevi kršenja i ugrožavanja ovih sloboda.

Ceo tekst na engleskom jeziku možete pročitati na sajtu Civicus Monitora klikom na dugme u nastavku.

 

Podsećamo da je od oktobra prošle godine Srbija svrstana u kategoriju zemalja u kojima su osnovne slobode opstruirane na listi Civicus Monitora. Više o tome možete pročitati ovde.