Delegacija Turske u studijskoj poseti Srbiji

TACSO RC GI logo

Beograd, 28.oktobar, 2016.godine – Tokom studijske posete Srbiji, koju je organizovala TACSO kancelarija, u periodu od 24. do 27. oktobra, članovi mešovite turske delegacije sastali su se sa ključnim predstavnicima Vlade i Kancelarije za evropske integracije u Beogradu, kako bi diskutovali o razvoju civilnog društva i stvaranja povoljnog okruženja za razvoj participativne uloge OCD-a u javnim politikama u Turskoj .

Prvog dana svoje posete, dobili su sveukupnu sliku o procesu evropskih integracija u Srbiji, sa posebnim osvrtom na programe finansijske podrške EU od strane predstavnika Kancelarije za evropske integracije (KEI).

img_20161026_123805

turci-3

Delegacija je pokazala veliko interesovanje za učenje o SEKO mehanizmu, koji predstavlja jedinstven model za participativno programiranje finansijske
podrške EU. Kancelarija za evropske integracije predstavila je svoju stranu SEKO modela, a kasnije su im  predstavnici SEKO konzorcijuma i članovi OCD-a predstavili iskustva organizacija članica SEKO mehanizma u procesu planiranja, programiranja i praćenja IPA i međunarodne razvojne pomoći.

Drugog dana studijske posete članovi Delegacije Evropske unije, zajedno sa članovima Ministarstva za pitanje EU i istaknutim predstavnicima civilnog sektora, posetili su Vladinu Kancelariju za saradnju sa organizacijama civilnog društva i Narodnu skupštinu Srbije. Najvažnije teme diskusije na ovim sastancima bile su pravni i institucionalni okviri za uključivanje OCD-a u procese donošenja odluka, zatim regulatorni okviri za poboljšanje transparentnosti javne potrošnje, okviri za politički razvoj i saradnju OCD-a i Vlade, uloga OCD-a u procesu pristupanja Evropskoj uniji, kao i proces evropskih integracija kao novi okvir podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva.

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU), kao stalno telo za tematski strukturisanu debatu o pristupanju Srbije EU, predstavio je svoj rad u praksi.

TACSO RC footer 2016