Država da zaštiti one koji sprovode obrazovne reforme

šuvakovBeograd, 8. maj 2015. – Građanske inicijative zahtevaju od nadležnih organa da odmah istraže slučaj napada na Milovana Šuvakova, pomoćnika ministra prosvete, i utvrde odgovornost naručilaca i počinilaca ovog napada. Neohodno je da Vlada Srbije javno podrži reforme u obrazovanju i jasno stane iza pojedinaca koji ove reforme sprovode. U aktuelnoj društvenoj atmosferi nekažnjivosti za nasilje, ovakvi pojedinci postaju legitimne mete svima čiji bi interesi bili ugroženi sprovođenjem reformi.

Po novoj sistematizaciji ministarstva, sektor koji predvodi Šuvakov obuhvata ključne oblasti za reformu obrazovanja, među kojima su i reforma visokog obrazovanja, nostrifikacija diploma, socijalna inkluzija, obrazovanje na manjinskim jezicima i razvoj maturskog ispita. Ministarstvo je, pored ostalog, kreator novog Zakona o visokom obrazovanju, kojim je nostrifikacija diploma prebačena sa fakulteta na ministarstvo, a uvodi i jasnu obavezu transparentnosti fakulteta u procesu izrade doktorata.

Podsećamo javnost da još uvek nisu otkriveni naručioci napada na dekana Fakulteta političkih nauka Iliju Vujačića, što šalje jaku poruku nekažnjivosti za napade na članove akademske zajednice. Tokom protesta sindikata, atmosfera linča i polivanje vodom ministra Verbića od strane onih koji bi trebalo da budu nosioci reformi, predstavlja još jedan od primera koji nasilje stavljaju ispred dijaloga.

Reforma obrazovanja ostaje jedan od najtežih i dugoročno najvažnijih zadataka u društvenim reformama, pa svaki pozitivan korak u ovom smeru treba biti jasno podržan od strane državnih organa, akademske javnosti, udruženja građana kao i ostale zainteresovane javnosti.