06 Jun Izgradnja partnerstva između NVO i javne administracije u procesu Evropskih integracija

030 Izgradnja partnerstva NVO i administracije u EU integracijama

CIDEC – Dijalog građana i građanki za evropski konsenzus:

“Izgradnja partnerstva između NVO i javne administracije u procesu Evropskih integracija”

Preuzmi publikaciju (.pdf)