Javna debata o izmenama Ustava u oblasti pravosuđa

Beograd, 3.oktobar, 2017. godine – Ministarstvo pravde u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom poziva zainteresovane predstavnike/ce organizacija civilnog društva da učestvuju u javnoj debati u vezi sa izmenama Ustava Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe. Javne debate će se održati u:

  • Nišu, 13. oktobra 2017. godine, sa početkom u 10:30časova, Gradska kuća, adresa 7. juli br. 2. Tema okruglog stola biće „Izbor i sastav Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca“.
  • Novom Sadu, 30. oktobra 2017. godine, sa početkom u 10časova, Kongresni centar Master Novosadskog Sajma, adresa Hajduk Veljkova 11. Tema okruglog stola biće „Izvori prava i pitanje neujednačene sudske prakse“.

 

Rok za slanje prijava za učešće na javnoj debati u Nišu je 10. oktobar 2017. godine u 14:00, a za učešće na javnoj debati u Novom Sadu 26. oktobar 2017. godine u 14:00 časova. Prijave za učešće na javnoj debati možete poslati na e-adresu: sanja.atanaskovic@civilnodrustvo.gov.rs

Javni poziv