Konstitutivni sastanak Ženske ruralne mreže Vojvodine

TACSO RC GI logo

Novi Sad, 1.novembar, 2016.godine – Ženska Ruralna Mreža Vojvodine okupila je 22.oktobra u Novom Sadu 29 predstavnica iz 14 ženskih ruralnih udruženja iz Vojvodine povodom konstitutivnog sastanka u cilju osnivanja mreže.

Na sastanku su predstavljeni vizija, misija i ciljevi formiranja Ženske ruralne mreže Vojvodine. Ova mreža osnovana je sa ciljem unapređenja položaja žena i mladih na selu. Smatra se da će žene kroz novoosnovanu mrežu lakše komunicirati sa lokalnim samoupravama i vlasti na pokrajinskom nivou, ali i republičkom nivou. Ženska ruralna mreža Vojvodine ima i cilj primene dobrih praksi, koji će doprineti ekonomskom osnaživanju žena na selu.

dsc_3526

U daljem toku sastanka članovi udruženja aktivno su učestvovali u razgovoru i iznosili svoja iskustva u dosadašnjem radu. U nastavku je usvojen i Poslovnik o radu Ženske ruralne mreže. Kroz novoosnovanu mrežu predstavnice lokalnih udruženja će lakše komunicirati sa lokalnim samoupravama i vlasti na pokrajinskom, ali i republičkom nivou.

Zaključak Konstitutivnog sastanka bio je da mreža mora da  funkcioniše kao zajednička , vidljiva, transparentna, jer „samo ćemo tako lakše doći do cilja“ prema rečima učesnica. Takođe, mora postojati jedinstvenost, solidarnost odnosno ravnomerna podela kako obaveza, tako i uspeha.

TACSO kancelarija u Srbiji, kao i TACSO Građanskih inicijativa pružili su tehničku i mentorsku podršku.

TACSO RC footer 2016